POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.780 adet küçük baş reforme hayvanın ihaleyle satışı yapılacaktır

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069030
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE AYRINTI 19.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
şletmemiz yetiştirmesi 250 baş Reforme Merinos Koç, 60 baş Reforme Polatlı Koç, 200 baş Reforme Merinos Koyun, 90 baş Reforme Polatlı Koyun, 600 baş Reforme Merinos Erkek Toklu, 100 baş Reforme Polatlı Erkek Toklu, 400 baş Reforme Merinos Dişi Toklu, 80 baş Reforme Polatlı Dişi Toklu olmak üzere toplam 1.780 baş reforme hayvan 12 parti halinde Açık Artırma Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- İşletmemiz yetiştirmesi 250 baş Reforme Merinos Koç, 60 baş Reforme Polatlı Koç, 200 baş Reforme Merinos Koyun, 90 baş Reforme Polatlı Koyun, 600 baş Reforme Merinos Erkek Toklu, 100 baş Reforme Polatlı Erkek Toklu, 400 baş Reforme Merinos Dişi Toklu, 80 baş Reforme Polatlı Dişi Toklu olmak üzere toplam 1.780 baş reforme hayvan 12 parti halinde Açık Artırma Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.
2-İhale 30.10.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz merkezinde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ikinci ihale 6.11.2019 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.


P. No


CİNSİ

Tahmini
Miktar
BAŞ

Tahmini
Canlı
KG.
Muhammen
Geçici
Teminat
TL.% 5
Fiyat
TL/Kg.
Tutar
TL.
1 Reforme Merinos Koç 125 8.750 17,00 148.750,00 7.437,50
2 Reforme Merinos Koç 125 8.750 17,00 148.750,00 7.437,50
3 Reforme Polatlı Koç 60 4.200 17,00 71.400,00 3.570,00
4 Reforme Merinos Koyun 200 13.000 18,00 234.000,00 11.700,00
5 Reforme Polatlı Koyun 90 5.850 18,00 105.300,00 5.265,00
6 Reforme Merinos Erkek Toklu 200 10.000 20,00 200.000,00 10.000,00
7 Reforme Merinos Erkek Toklu 200 10.000 20,00 200.000,00 10.000,00
8 Reforme Merinos Erkek Toklu 200 9.000 20,00 180.000,00 9.000,00
9 Reforme Polatlı Erkek Toklu 100 5.000 20,00 100.000,00 5.000,00
10 Reforme Merinos Dişi Toklu 200 9.000 20,00 180.000,00 9.000,00
11 Reforme Merinos Dişi Toklu 200 9.000 20,00 180.000,00 9.000,00
12 Reforme Polatlı Dişi Toklu 80 3.600 20,00 72.000,00 3.600,00
TOPLAM 1.780 96.150 1.820.200,00 91.010,00

4-İşletmemiz Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
5-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
6-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No. 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Altınova, Gözlü, Konuklar ve Malya Tarım İşletmeleri ile işletmemizde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
Ayrıca, 0 312 632 20 20-21 Numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.
7-Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar (7.000,00.-TL.kadar) işletme veznesine yatırılacağı gibi 7.000,00.-TL.’nın üzerindeki teminatlar İşletmenin T.C Ziraat Bankası Polatlı Merkez şubesindeki (IBAN NO: TR 54 0001 0000 1105 9943 7852 10) numaralı hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
8- Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereği istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR