ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hububat sapı satılacaktır

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872862
Şehir : Konya / Kadınhanı
Yayınlandığı Gazeteler

RASYONEL HABER 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
500 ton balyalı buğday sapı ve 500 ton balyalı fiğ sapı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme merkezi
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1000 TON BALYALI HUBUBAT SAPI SATIŞI

1- İşletmemizin 2018 yılı istihsali, aşağıda dökümü bulunan 500 ton balyalı buğday sapı ve 500 ton balyalı fiğ sapı açık arttırma usulüyle satılacaktır.

2- İhale, 15/10/2018 günü, saat 14.30'da İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İşletmemiz Kadınhanı-Polatlı karayolunun 60. kilometresinde olup, telefon: 0.332.8464320, faks: 0.332.846 43 25’dir.

4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

P.No

Cinsi

Ölçüler

Bulunduğu
Yer

Miktarı
(Kg.)

Muhammen Fiyatı (₺/Kg)

Muhammen Tutarı (₺)

Geçici
Teminat %5

1

Balyalı Buğday Sapı

70x90x230
veya
80x90x200

71 nolu Parsel

500.000

0,400

200.000,00

10.000,00

2

Balyalı Fiğ Sapı

70-71 Parsel

500.000

0,600

300.000,00

15.000,00

T O P L A M

500.000

500.000,00

25.000,00

5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için faks veya telefon numarası,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
6- Geçici teminatlar, ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılabileceği gibi işletmenin Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesindeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44 nolu hesabına da yatırılıp, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. (7.000 TL’nin üzerindeki teminatların banka hesabına yatırılması zorunludur.)
7- İhale ile ilgili şartname www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler kısmında görülebilir.
8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale kanuna da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İlân olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR