TOSYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kastamonu/Tosya'da büyükbaş hayvanlar icradan satılıktır

TOSYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00934402
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

TOSYA HABER 37 23.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/306 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
80,040 TL
Birinci Satış Günü
:
26.02.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
15.03.2019 10:30
Satış Yeri
:
Sapaca Köyü İncekır Mevkii Seferoğlu Çiftliği (Ali SEFER) Tosya/Kastamonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.TOSYA İCRA DAİRESİ
2018/306 TLMT.
AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/01/2019

1.İhale Tarihi : 26/02/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 15/03/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : Sapaca Köyü İncekır Mevkii Seferoğlu Çiftliği (Ali SEFER) Tosya/Kastamonu

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
15 8.000,00 1 %18 1 AdetMarkasız ve Modelsiz Kuluçka Makinası
16 6.500,00 1 %18 1 AdetÇıkım Makinası
17 7.938,00 1 %18 1 AdetAtek Marka Paketleme Makinası

(İİK m.114/1, 114/3)
TEKLİFLERİN YALNIZCA KAPALI ZARF İÇERİSİNDE ALINMAK SURETİ İLE
PAZARLIK USULÜ TAŞINIRIN ACELE SATIŞ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Kapalı zarf pazarlık usulü ile aşağıda yazılı menkul malların yine aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde ihalelerinin yapılacağı, ilgili ihalenin pazarlık usulü olması nedeni ile 2. Satış günü olmadığından aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde ihalenin yapılmaması halinde satış kararının kaldırılacağı,
1- İ.İ.K 113 ve 119. Maddesi uyarıncakapalı zarf içerisinde teklifler alınmak suretiyle PAZARLIK usulü ile satışlarının peşin para alınarak yapılmasına, Kapalı zarf içerisinde teklifler alınmak suretiyle yapılacak olan PAZARLIK usulü ile satışa ilişkin olarak Tespit olunan ve olunacak muhammen bedelinin en az yüzde 50' sine ve rüçhanlı alacaklıların alacaklarını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ihale edileceği, En az iki katılımcının iştirak ederek teklif sunmaması halinde ihalenin yapılmayarak satışın düşürüleceği,
2- Kapalı zarf içerisinde teklifler alınmak suretiyle yapılacak olan PAZARLIK usulü ile satışın: Teklif edilen ihale bedeline ek olarak yine ihale bedeli üzerinden %8 KDV, Binde 5,69 oranında İhale Damga Vergisi, 104,10 TL Teslim harcı ve teklif edilen ihale bedeli ile birlikte PEŞİN (ihale alıcısına süre verilmeyecektir) olarak alınmasına, (Alacağa mahsuben ihalesi yapılması halinde Esas dairesince ilgili esas dosyasından bildirilecek olan harca esas takip çıkışı üzerinden %11,38 oranında Resmi Tahsil Harcı ve %2 oranında cezaevi harcının Müdürlüğümüzce borçluya çıkarılaracak ihtarlı muhtıraya itiraz, şikayet vb. olmaması halinde ilgilisinden alınarakayrıca tesliminin yapılmasına)
3- İş bu şartlar dahilinde yapılacak olan pazarlık usulü ile satışın kesinleşmesine gerek olmaksızın ihalesi yapılan canlı hayvanların 3. şahıs ihale alıcısına (Alacağına mahsuben satışı hariç olmak üzere) satış mahallinde teslim edileceği,
4- 07/02/2019 günü saat 11.30-11.35 arasında ihelesi yapılacak kanatlı kaz hayvanlardan bazıların ölmesi sebebi ile:yaklaşık 400-500 arasındaki kanatlı kaz hayvanlarının satış anında adet tespiti bilirkişilerce yapılacak olup; tespit edilecek adet üzerinden Müdürlüğümüzce hesap yapılarak muhammel bedelininin belirlenmesine,
5- Belirlenecek muhammel bedelin %50' si ve satış masrafları ile birlikte ihale açılış fiyatı belirlenerek satış başlamadan evvel ihaleye iştirak edeceklere ve hazır bulunanlara tellal vasıtası ile duyurulacağı,
6- Yine belirlenecek ihale açılış bedeli üzerinden başlanılmak kaydı ile kapalı zarf içerisinde en yüksek teklifi verene 1, 2 ve 3. Maddede yazılı şartlar dahilinde ihalesinin yapılmasına,
7- İhalenin kapalı zarf içerisinde pazarlık usulü olması sebebi ile esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda verilen tekliflerin geçerli olmayacağı, 8- Satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/01/2019
1.İhale Tarihi : 07/02/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : Sapaca Köyü İncekır Mevkii Seferoğlu Çiftliği (Ali SEFER) Tosya/Kastamonu

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 10.193,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan TR18-606696 Kulak küpe numaralı Simental Melezi 3 Yaşında 400 canlı ağırlık
2 10.738,00 1 %8 1 Adet Canlı hayvan TR37-1475854 Kulak küpe numaralı Holstein 3 Yaşında 450 canlı ağırlık
3 9.988,00 1 %8 1 Adet Canlı hayvan TR18-753920 Kulak küpe numaralı Simental Melezi 3 Yaşında 320 canlı ağırlık
4 13.000,00 1 %8 1 Adet Canlı hayvan TR18-649589 Kulak küpe numaralı Simental 2 Yaşında 330 canlı ağırlık
5 8.500,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan Kulak küpesiz Simental Melezi 1,5 Yaşında 400 canlı ağırlık
6 11.000,00 1 %8 1 Adet Canlı hayvan TR18-677885 Kulak küpe numaralı Simental Melezi 2 Yaşında 320 canlı ağırlık
7 13.000,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan TR67-509225 Kulak küpe numaralı Simental 2 Yaşında 300 canlı ağırlık
8 11.000,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan TR18-646230 Kulak küpe numaralı Simental Melezi 2 Yaşında 300 canlı ağırlık
9 9.426,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan Kulak küpesiz Simental Melezi 5 Yaşında 550 canlı ağırlık
10 9.325,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan Kulak küpesiz Holstein 5 Yaşında 500 canlı ağırlık
11 7.503,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan Kulak küpesiz Yerli 5 Yaşında 420 canlı ağırlık
12 8.500,00 1 %8 1 Adet Canlı Hayvan Kulak küpesiz Simental Melezi 1,5 Yaşında 420 canlı ağırlık
13 10.500,00 3 %8 3 Adet Canlı Hayvan 3 Adet Yerli Buzağı

1.İhale Tarihi : 07/02/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkii No:70/A Tosya/Kastamonu

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
14 80.040,00
499 Adet Kanatlı Kaz Hayvanı İçin Tespit edilen toplam değeri
Yaklaşık 400-500 Arası %8 Canlı Hayvan Yaklaşık olarak(Artılı- eksili):
150 Adet Linda Irkı KAZ,
49 Adet Çin Irkı KAZ,
3 Adet Afrikan Irkı KAZ,
108 Adet Mamut Irkı KAZ,
189 Adet Yavru Kaz

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR