SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

60 Baş reforme sığır satılacaktır

SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188916
Şehir : Konya / Sarayönü
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/ KONYA
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TİGEM
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İLAN

 1. İşletmemiz yetiştirmesi 60 Baş Esmer Erkek Sığır açık artırma usulü ile partiler halinde satılacaktır.
 2. İhale, 21.07.2020 Salı günü saat 14.30’da Konya ili Sarayönü ilçesine 28 km mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 28.07.2020 Salı günü saat 14.30’da aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
 3. İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,
 2. Geçici teminat vermesi,
 3. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesi ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi .
 1. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.
Parti
No
C i n s i Miktarı
(Baş)
Canlı Ağırlık (Kg) Muhammen Fiyatı
(TL/Kg)
Muhammen
Tutarı
(TL)
Geçici Teminat
(%5 )
TL.
1 Reforme Erkek Hayvan (Esmer) 10 5.500 19,00 104.500,00 5.225,00
2 Reforme Erkek Hayvan (Esmer) 10 5.500 19,00 104.500,00 5.225,00
3 Reforme Erkek Hayvan (Esmer) 10 5.500 19,00 104.500,00 5.225,00
4 Reforme Erkek Hayvan (Esmer) 10 5.500 19,00 104.500,00 5.225,00
5 Reforme Erkek Hayvan (Esmer) 10 5.500 19,00 104.500,00 5.225,00
6 Reforme Erkek Hayvan (Esmer) 10 5.500 19,00 104.500,00 5.225,00
TOPLAM 60 33.000 627.000,00 31.350,00
 1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 31.350,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.
 2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR760001000600059943785240 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 4. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.
 5. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES :
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Sarayönü/KONYA

Tel....: 0.332.6228701 / 6228702
Faks.: 0.332.6228707

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR