ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.575 baş koyun satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00701196
Şehir : Sivas / Ulaş
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ulaş/SİVAS) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

REFORME KOYUN SATIŞ İHALESİ İLANIDIR


1- İşletmemiz yetiştirmesi 1.575 baş Koyun partiler halinde açık arttırma usulüyle satılacaktır.
2- İhale 30.11.2017 günü saat 14.00’de Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ulaş/SİVAS) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 07.12.2017 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,
b) Geçici Teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza Sirkülerinin ibraz edilmesi.
4-Partilere göre muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No
Cinsi Miktar
(Baş)
Tahmini Canlı Ağırlık (Kg) Muhammen Bedel Canlı (TL/Kg) Muhammen
Tutarı
(TL)
Geçici Teminat %5
(TL)
1 Reforme Erkek Toklu 150 7.500 12,00 90.000,00 4.500,00
2 Reforme Erkek Toklu 150 7.500 12,00 90.000,00 4.500,00
3 Reforme Erkek Toklu 150 7.500 12,00 90.000,00 4.500,00
4 Reforme Erkek Toklu 150 7.500 12,00 90.000,00 4.500,00
5 Reforme Erkek Toklu 150 7.500 12,00 90.000,00 4.500,00
6 Reforme Erkek Toklu 150 7.500 12,00 90.000,00 4.500,00
7 Reforme Erkek Toklu 166 8.300 12,00 99.600,00 4.980,00
8 Reforme Koç 150 9.000 11,00 99.000,00 4.950,00
9 Reforme Koç 138 8.280 11,00 91.080,00 4.554,00
10 Reforme Dişi Toklu 47 1.645 11,50 18.917,50 945,88
11 Reforme Koyun 174 11.310 10,00 113.100,00 5.655,00
TOPLAM 1.575 83.535 961.697,50 48.084,88
NOT: Satışa sunulan hayvanların tamamı Akkaraman ırkıdır.

5- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, işletmenin T.C. Ziraat Bankası ULAŞ Şubesindeki 5994378 - 5229 Müşteri nolu (İban No: TR 3000 0100 0017 0905 9943 7852 29) hesabına yatırılıp alınacak makbuz Mali İşler Şefliğine ibraz edilecektir. Banka teminat mektubu veya para mahiyetindeki kıymetler de Mali İşler Şefliğine teslim edilecektir.
6- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
7- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
İlan Olunur

Adres :
Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Ulaş/SİVAS
Tel. : 0 346 781 23 40
Fax : 0 346 781 26 43

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR