BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kumaş (toplu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00710429
Şehir : İstanbul / Esenyurt
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 29.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3268 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
200000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.12.2017 10:00
İkinci Satış Günü
:
26.01.2018 10:00
Satış Yeri
:
ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:10 ESENYURT / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
1. İCRA DAİRESİ

2017/3268 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve aşağıda belirtilen antrepoda bulunan mallar gümrük idaresinin gözetimi altında olup,millileşmemiş (serbest dolaşıma girmemiş) eşya statüsünde olması sebebiyle ihale üzerinde bırakılan hak sahibi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini başlatması gerekmektedir. Hak sahiplerince yapılacak ithal talepleri, serbest dolaşıma girişe müteallik tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasını teminen ilgili gümrük idaresine yapılmak zorundadır.Ayrıca ihale katılımcısı, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenen eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasında esas alınacak kıymetin satıştaki ihale bedeli değil 4458 sayılı Gümrük Kanununun 74. Maddesi ve 31. Maddelerine göre tespit edilen kıymet olduğunu Gümrük Kanununun 74. Maddesi gereğince eşyanın ancak ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, ithali için gereken diğer işlemlerin tamamlanması ve ödenemsi gereken vergilerin tahsil edilmesinden sonra serbest dolaşıma girebilieceğini bilmekle yükümlüdür.Bunun yanı sıra, eşyanın satışı sonrasında alıcısı serbest dolaşıma girişi için verilen ithalat beyannamesi üzerinde belirtilen kıymet üzerinden gümrük idaresince KDV, Gümrük Vergisi,Damga Vergisi Vs. Vergiler tahsil edilecektir. Millileştirmeden kaynaklı tüm vergi ve masraflar ile teslim harç ve giderleri alıcısına aittir. Satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12/11/2017
"Menkul mallarının antrepoda bulunan mallar gümrük idaresinin gözetimi altında olup, millileşmemiş (serbest dolaşıma girmemiş) eşya statüsünde olması sebebiyle, ihale üzerine bırakılan hak sahibinin eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemini başlatması gerekmektedir. Hak sahiplerince yapılacak ithal talepleri serbest dolaşıma girişe müteallik tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasını teminen ilgili gümrük idaresine yapılmak zorundadır.Ayrıca ihale katılımcısı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenen eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasında esas alınacak kıymetin satıştaki ihale bedeli değil 4458 sayılı Gümrük Kanununun 74. Maddesi ve 31. Maddelerine göre tespit edilen (396.328,50TL) kıymet olduğunu, Gümrük Kanununun 74. Maddesi gereğince eşyanın ancak ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, ithali için gereken diğer işlemlerin tamamlanması ve ödenmesi gereken vergilerin tahsil edilmesinden sonra serbest dolaşıma girebileceğini bilmekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra eşyanın satışı sonrasında alıcısı serbest dolaşıma girişi için verilen ithalat beyannamesi üzerinde belirtili kıymet üzerinden gümrük idaresince KDV (31.707,00TL), GÜMRÜK VERGİSİ, DAMGA VERGİSİvs. Vergiler tahsil edilecektir. Millileştirmeden kaynaklıtüm vergi ve masraflar ile teslim harç ve giderleri alıcısına aittir. Eşyanın ithalatında da ihale alıcısı tarafından kayıt belgesinin ibrazının zorunludur."
1.İhale Tarihi : 27/12/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 26/01/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:10 ESENYURT / İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 200.000,00 874 %8 874 RULO KUMAŞ

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR