CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yağlık ayçiçeği satışı yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00662955
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 13.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2017 yılı istihsali 11.632,40 Ton Mahsul Yağlık Ayçiçeği (44 parti)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ticaret Borsası Buğday Pazarı Şubesi Satış Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar / ŞANLIURFA


1- İşletmemiz 2017 yılı istihsali 11.632,40 Ton Mahsul Yağlık Ayçiçeği (44 parti) borsa şartlarında, peşin bedelle ve açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen Fiyat: Mahsul Yağlık Ayçiçekleri için 1.600,00 TL/Ton’dur.
2- İhale; 27.09.2017 günü saat 10.00’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında (Ticaret Borsası Buğday Pazarı Şubesi Satış Salonunda) yapılacaktır. Bu ihalede satış gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise İhale 04.10.2017 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait en düşük geçici teminat 4.560,00-TL, en yüksek teminat miktarı 28.720,00-TL ihaleye ait toplam geçici teminat miktarı 930.592,00 TL’dir. İhaleye ait geçici teminat miktarı muhammen bedelin %5’i olup ihalenin başlayacağı saate kadar Şanlıurfa Ticaret Borsasına teslim edileceği gibi İşletmemiz Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki İBAN: TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına veya Halk Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki İBAN:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir. İhale başladıktan sonra Teminat alınmayacağından, Geçici teminatların ihale başlamadan önce yatırılması şarttır.
4- İhale konusu mahsule ait numuneler Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperlerince alınacak olup, Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek müşteriler İhaleden önce satın alacağı malı İşletmemiz ambarlarında yığında görebilir veya ihale tarihinden önce Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperleri ile irtibat kurarak, eksperler ile aynı gün İşletmeye gelerek Eksperlere ayrıca numune aldırabileceklerdir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı yığında görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda partiye de teminatlarını yatırmak kaydıyla iştirak edebilirler.
6- İhaleye katılacak müşteriler ihaleye gelirlerken yanlarında; Kanuni ikametgâhı olması, Geçici teminat yatırması, Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, Müşterinin gerçek kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza beyannamesinin ibraz etmek üzere yanlarında getireceklerdir.
7- İhalede üzerinde mal kalan müşteri malını şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim alacak olup, mal bedelini yatırmış olsa dahi süresi içerisinde teslim alınmayan maldan İşletmemiz sorumlu değildir. Hiçbir mücbir sebep olmadığı halde müşteri malını belirtilen sürede kaldırmadığı takdirde müşterinin malında oluşacak zarar ziyandan (Doğal afet, yangın, sel basması, kızışma, küflenme, çürüme, haşere zararı vs.) İşletmemiz sorumlu olmayacağı gibi belirtilen sürede çekilmeyen mal için mahsul depolama ücreti olarak günlük 1 TL / Ton gecikme bedeli alınacaktır. Yüklemelerde kamyonların ruhsat tonajı dikkate alınarak Mahsul teslim edilecek olup, bu duruma müşteriler itiraz edemezler. İhaleye iştirak eden müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.
8- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Konya, Elazığ, Ankara, Bursa, İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanlıkları; Gaziantep, Mersin İhracatçılar Birliği Başkanlıklarında ve İşletmemizde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 49 74 (6 Hat) telefonlarından ve 414–471 43 78 nolu faksıyla geniş bilgi edinebilirler.
9- TİGEM 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.
10- İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.
11-İLAN OLUNUR.


CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR