MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapraklı dikili ağaç satılacaktır

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dikili ağaç satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA/PARSEL CİNSİ TAHMİNİ DKGH M3 TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL ŞARTNAME BEDELİ TL İHALE SAATİ
Bursa Mustafakemalpaşa Çördük 54 Parsel Dikili Ağaç (yapraklı) 98,183m3 19.280,32 580,00 100,00 11:00
Bursa Mustafakemalpaşa Çördük 700 Parsel Dikili Ağaç (yapraklı) 14,538m3 2.466,31 75,00 100,00 11:00
Bursa Mustafakemalpaşa Durumtay 950 Parsel Dikili Ağaç (ibreli) 30,355m3 5.022,32 151,00 100,00 11:00
Bursa Mustafakemalpaşa Tepecik 137 Ada 1 Parsel Dikili Ağaç (ibreli) 89,896m3 11.278,85 340,00 100,00 11:00
Bursa Mustafakemalpaşa Güvem 101 Ada 28 Parsel Dikili Ağaç 140,975m3 21.000,00 630,00 100,00 11:00


1-Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen dikili ağaçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.
2-Bu husustaki ihale 22/10/2019 Salı günü saat 11:00’da Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini bedeli karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak dikili ağaçlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatıracaktır.
5-İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 22/10/2019 saat 09:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a-İhaleye İştirak dilekçesi,
b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
c-İkametgah Belgesi,
d-Belediyeye borcu yoktur belgesi,
e-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f--Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
g-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,
h-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
i-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
j-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.
8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR