DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yağlık ayçiçeği satılacaktır

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049764
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı üretimi 738.650 Kg. Yağlık Ayçiçeği Mahsulü partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme İhale Salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAHSUL YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATILACAKTIR.


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 1. İşletmemizin 2019 yılı üretimi 738.650 Kg. Yağlık Ayçiçeği Mahsulü partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
 2. İhale 24.09.2019 Salı günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecektir. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale bir hafta sonra 01.10.2019 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
 3. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a-Kanuni ikametgahı olması,
b-Geçici teminat vermesi,
c-Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda
faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
d-Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

 1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
 2. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 92.331.25.-TL’ dır.
P.NO
CİNSİ

BULUNDUĞU
AMBAR NO
MİKTARI MUHAMMEN FİYATI MUHAMMEN TUTARI % 5 GEÇİCİ TEMİNAT
1. Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580) 11 Numaralı Ambar 145.000 Kg. 2,50.-TL/Kg. 362.500,00.-TL 18.125,00.-TL
2. Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580) 11 Numaralı Ambar 145.000 Kg. 2,50.-TL/Kg. 362.500,00.-TL 18.125,00.-TL
3. Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580) 11 Numaralı Ambar 143.530 Kg. 2,50.-TL/Kg. 358.825,00.-TL 17.941,25.-TL
4. Mahsul Yağlık Ayçiçeği
(LG 50505)
13 Numaralı Ambar 153.000 Kg. 2,50.-TL/Kg. 382.500,00.-TL 19.125,00.-TL
5. Mahsul Yağlık Ayçiçeği
(LG 50505)
13 Numaralı Ambar 152.120 Kg. 2,50.-TL/Kg. 380.300,00.-TL 19.015,00.-TL
GENEL TOPLAM…..………………………….: 738.650 Kg. 2,50.-TL/Kg. 1.846.625,00.-TL 92.331,25.-TL

Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 10’dur.

 1. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.

1-Tedavüldeki Türk parası.
2-Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
3-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak
kabul edileceği açıklanan belgeler.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.
 2. İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat 5/a maddesinde belirtilmiş olup; geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 3. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 4. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, Adana, Balıkesir, Uşak, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Afyonkarahisar Ticaret Borsalarında ve Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinde (BYSD) görülebilir.
 5. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR