TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Tomruk ve odun satışı yapılacaktır

TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892281
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tokat Yeni Havalimanı arazisinde bulunan ağaçlar kesilmiş ve uygun bir alana istiflenmiş olup,  KDV  Hariç 10.395,80-TL (OnBinÜçYüzDoksanBeşTürkLirasıSeksenKuruş) Muhammen bedel üzerinden Açık İhale Usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜNDEN


2018 YILI TOMRUK VE ODUN SATIŞI İHALESİ İLANI

  1. Tokat Yeni Havalimanı arazisinde bulunan ağaçlar kesilmiş ve uygun bir alana istiflenmiş olup, KDV Hariç 10.395,80-TL (OnBinÜçYüzDoksanBeşTürkLirasıSeksenKuruş) Muhammen bedel üzerinden Açık İhale Usulü ile ihale edilerek ihaleyi kazanan yüklenici tarafından, İhaleye katılma şartnamesi ve sözleşme hükümlerinde belirtilen süre içerisinde taşınacaktır.

  2. “TOMRUK VE ODUN SATIŞI İHALESİ” işi sadece 2018 yılını kapsamaktadır.

  3. İhalesi yapılacak olan TOMRUK VE ODUN SATIŞI işine ilişkin, ihaleye katılma şartnamesi Tokat Havalimanı Müdürlüğünden KDV Dahil 100.oo-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

  4. İhaleye iştirak edecekler; 1.100,oo-TL. (BinYüzTürkLirası) Geçici Teminat Bedeli vereceklerdir.

  5. Söz konusu ihaleye talip olanlar en geç 19.11.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen ilgili evrakları tamamlayıp DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  6. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

  7. Söz konusu TOMRUK VE ODUN SATIŞI ile ilgili olarak daha önce idaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

  8. TOMRUK VE ODUN SATIŞI İHALESİ 19.11.2018 tarihinde Pazartesi günü, saat 14:30’da DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır. Söz konusu ihaleye katılmak isteyen talipli/iştirakçiler ihale günü ve saatinde Havalimanı Müdürlüğünde hazır bulunacaklardır.

  9. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.DHMİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ–TOKAT
TEL. :0 (356) 238 73 30
FAX :0 (356) 238 73 55
www.dhmi.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR