SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ

Süt satışı yapılacaktır

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
180000 LT,inek sütü
İşin Yapılacağı Yer
:
Söke/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Ziraat Okulu) Söke Milas Karayolu 7. Km.
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(SÜT SATIŞ İLANI)

SÖKE - ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ, TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ


DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR;

1) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı: Müdürlüğümüz Hayvancılık Şubesince 2020 yılında tahmini olarak 180.000 Lt. İnek sütü.

2) Şartname ve ekleri: Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Ziraat Okulu) Döner Sermaye İşletmesinden bedelsiz olarak temin edilecek veya görülebilecektir.

3) İhale: 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 11.00 ‘de Söke Milas Karayolu 7. Km. adresindeki Müdürlüğümüz hizmet binasında Açık Teklif Usulü (pey sürme) yöntemiyle yapılacaktır

4) Tahmin edilen bedel ve teminat tutarları :

a) Tahmin edilen bedel: Aylık: 37.636,36 TL, Yıllık: 414.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, ihaleye bu bedelle başlanacaktır.
b) Geçici teminat: Aylık bedel üzerinden % 3 oranında olup, 1130,00 TL dir. 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 11.00 ‘de kadar Müdürlüğümüz Döner Sermaye Veznesine TL ( Türk Lirası) olarak yatırılabileceği gibi, banka teminat mektubu da olabilecektir. Geçici teminat yatırmayanlar veya teminat mektubu getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

5) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Şahıs ise : T.C. kimlik belgesi, vergi kimlik belgesi ve ikametgah ilmühaberi,
b) Firma ise: Yetkili olduğunu gösterir belge ve vergi levhası fotokopisi getirmeleri zorunludur.

6) Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR