ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sönmez 2001 çeşidi buğday Anadolu Tarım'dan satılacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068836
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR ANADOLU 18.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemizin 2019 yılı istihsali 1.100 ton Sönmez 2001 çeşidi mahsul buğday
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.100 TON SÖNMEZ 2001 MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- İşletmemizin 2019 yılı istihsali 1.100 ton Sönmez 2001 çeşidi mahsul buğday partiler halinde açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 30.10.2019 günü saat 14.00’da İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No

Cinsi ve Çeşidi

Bulunduğu
Yer

Miktarı
(Ton)

Muhammen Fiyatı
(TL/Kg.)

Muhammen Tutarı
(TL)

Geçici
Teminat (%5)
(TL)

1

Sönmez 2001

  1. Silo

328

1,45

475.600,00

23.780,00

2

Sönmez 2001

Yığın-2

253

1,45

366.850,00

18.342,50

3

Sönmez 2001

Yığın-3

322

1,45

466.900,00

23.345,00

4

Sönmez 2001

Yığın-4

197

1,45

285.650,00

14.282,50

TOPLAM

1.100

1.595.000,00

79.750,00


4- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı vermesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerini, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesini ibraz etmesi.
5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
6- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esasları kapsamında yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

İlan Olunur.
ADRES :
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 611 30 10
Fax: 0 222 611 30 77

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR