POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Polatlı Tarım işletmesinden buğday ve Bezostaja satışa çıkarılmıştır

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078102
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

DUATEPE 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı üretimi toplam 1.921 ton Tosunbey Mahsul Buğday ve 900 ton Bezostaja-1 Mahsul Buğday olmak üzere toplam 2.821 ton Mahsul Buğday 6 parti halinde Polatlı Ticaret Borsasında, peşin bedelle ve Açık Artırma Usulü İhale ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Ticaret Borsasında yapılacaktır
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-İşletmemiz 2019 yılı üretimi toplam 1.921 ton Tosunbey Mahsul Buğday ve 900 ton Bezostaja-1 Mahsul Buğday olmak üzere toplam 2.821 ton Mahsul Buğday 6 parti halinde Polatlı Ticaret Borsasında, peşin bedelle ve Açık Artırma Usulü İhale ile satılacaktır.
2-İhale 19.11.2019 Salı günü Saat 10.30’da Polatlı Ticaret Borsasında yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar komisyonumuzca uygun görülmez ise İhale bir hafta sonra 26.11.2019 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3-Satılacak Mahsul Buğday Analiz değerleri Polatlı Ticaret Borsasından öğrenilebilir.
4-İhale ile ilgili muhammen bedel ve teminata ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.


P. NO
Yığın
NO:

C İ N S İ

MİKTAR
(Kg.)

BİRİM
FİYATI
TL/KĞ.

MUH.
TUTARI (TL.)
GEÇİCİ TEMİNAT
(% 5 (TL)
1 23 Mahsul Tosunbey Buğday 490.000 1,45 710.500,00 35.525,00
2 24 Mahsul Tosunbey Buğday 452.000 1,45 655.400,00 32.770,00
3 25 Mahsul Tosunbey Buğday 427.000 1,45 619.150,00 30.957,50
4 26 Mahsul Tosunbey Buğday 552.000 1,45 800.400,00 40.020,00
5 1 Mahsul Bezostaja-1 Buğday 435.000 1,40 609.000,00 30.450,00
6 2 Mahsul Bezostaja-1 Buğday 465.000 1,40 651.000,00 32.550,00

TOPLAM
2.821.000 4.045.450,00 202.272,50


5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)Kanuni İkametgâhı olması,
b)Geçici Teminat vermesi,
c)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâli hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)Müşterinin tüzel kişi olması halinde, yetki belgelerinin ve İmza Sirküleri’nin ibraz edilmesi.
6- İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce İşletme veznesine veya İşletmenin Ziraat Bankası Polatlı Şubesindeki (IBAN:TR54 0001 0000 1105 9943 7852 10) numaralı hesaba yatırılarak alacakları makbuz/dekont’ u Komisyona ibraz edeceklerdir. 7.000 TL üzerindeki nakit teminatlar işletmemizin banka hesabına yatırılacaktır.
7-Satışa sunulan toplam 2.821 ton Mahsul Buğdayların teslim yeri İşletmemiz ambarlarıdır.
8- İşletmemize ait telefon (0312) 632 20 20 (3hat) Fax No: 0 312 632 20 25’dir.
9-İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar - ANKARA POLATLI, ANKARA, KONYA, ESKİŞEHİR ve AFYON Ticaret Borsaları ile ALTINOVA, GÖZLÜ, KONUKLAR, MALYA, Tarım İşletmesi Müdürlükleri ile mesai saatleri içerisinde İşletmemizden temin edilir.
10- Bu İhale 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İşletme İhaleyi yapıp yapmamakta, ihalede en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR