NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nazilli Belediyesi'ne ait çam kozalakları satılacaktır

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2250 kg çam kozalağı
İşin Yapılacağı Yer
:
Nazilli/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nazilli Belediye Başkanlığı binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan fıstık çamı ağaçlarının 2019 kozalak mahsulünün ağaç üzerinde (şartnamede belirtilen yerlerin) aşağıda satış işinin tahmini toplam kg üzerinden (1kg = 4,00-TL bedel üzerinden), muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen kozalak mahsulü;
Belediye Binasında 23.09.2019 tarihinde toplanacak Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, geçici teminatını yatırdığına dair makbuzu, ihale doküman bedelini yatırdığına dair makbuzu, belediyeye borcu olmadığına dair belge, ikametgah belgesini ve kimlik belgelerini İhale Komisyonunda ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bu satış işinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, her türlü vergi, KDV, resim harçlar, karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir.
İhale dokümanı satış bedeli 250,00-TL'dir.İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz.
İhaleye iştirak edeceklerin sözleşmeyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur.


Cinsi
Tahmini Miktarı İhale Tarihi / Saati Muhammen Bedeli
(Kdv Hariç)
Geçici Teminatı
ÇAM KOZALAĞI 2.250 kg 23.09.2019 / 15:00 9.000,00-TL 270,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR