DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Narenciye satışı yapılacaktır

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873794
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.715 Ton Washington Portakal, 885 Ton Navelina Portakal, 105 Ton Clemantin Mandarin, 915 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 3.620 Ton muhtelif narenciye mahsulü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dalaman Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihale salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


MUHTELİF NARENCİYE SATIŞ İHALESİ

 1. İşletmemizin 2018 yılı üretimi tahmini 1.715 Ton Washington Portakal, 885 Ton Navelina Portakal, 105 Ton Clemantin Mandarin, 915 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 3.620 Ton muhtelif narenciye mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
 2. İhale 18.10.2018 Perşembe günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecektir. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 25.10.2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
 3. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

 1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
 2. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 539.850,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’sidir.
 3. İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıdaki cetvelde belirtilmiş olup; geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 4. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.
P.NO PARSEL ADI ÜRÜNÜN ÇEŞİDİ TAH.MİKTARI MUH.FİYATI MUH.TUTARI % 20 GEÇİCİ TEMİNAT
1. Payın 3/A Washington Portakal 380.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 285.000,00.-TL 57.000,00.-TL
2. Payın 3/B Washington Portakal 325.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 243.750,00.-TL 48.750,00.-TL
3. Payın 4/A Washington Portakal 180.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 135.000,00.-TL 27.000,00.-TL
4. Payın 4/B Washington Portakal 215.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 161.250,00.-TL 32.250,00.-TL
5. Payın 7 Washington Portakal 195.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 146.250,00.-TL 29.250,00.-TL
6. Kargalık 1/A (Tamamı) Washington Portakal 185.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 138.750,00.-TL 27.750,00.-TL
7. D.Ağılları-1 Washington Portakal 200.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 150.000,00.-TL 30.000,00.-TL
8. Aladağ 11/B+11/A Washington Portakal 35.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 26.250,00.-TL 5.250,00.-TL
9. Payın 2A+2B+2C Washington-
2A Navelina Portakal
165.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 123.750,00.-TL 24.750,00.-TL
10. Payın 2D+2E+2F Navelina Portakal 330.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 247.500,00.-TL 49.500,00.-TL
11. Payın 13 Navelina Portakal 105.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 78.750,00.-TL 15.750,00.-TL
12. Payın 14 Navelina Portakal 105.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 78.750,00.-TL 15.750,00.-TL
13. Payın 15 Navelina Portakal 110.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 82.500,00.-TL 16.500,00.-TL
14. Kargalık
8-9-10-11
Navelina Portakal 70.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 52.500,00.-TL 10.500,00.-TL
15. Payın 8-A Clemantin Mandarin 75.000 Kg. 0,60.-TL/Kg. 45.000,00.-TL 9.000,00.-TL
16. Payın 1-C Clemantin Mandarin 30.000 Kg. 0,60.-TL/Kg. 18.000,00.-TL 3.600,00.-TL
17. Payın 9 Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby)
100.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 75.000,00.-TL 15.000,00.-TL
18. Payın 11-A Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby)
245.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 183.750,00.-TL 36.750,00.-TL
19. Payın 11-B Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby)
370.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 277.500,00.-TL 55.500,00.-TL
20. Payın 11-C Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby ve Rio Red)
150.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 112.500,00.-TL 22.500,00.-TL
21. Engin 2 Kırmızı Greyfurt
(Rio Red)
50.000 Kg. 0,75.-TL/Kg. 37.500,00.-TL 7.500,00.-TL
GENEL TOPLAM……………………………….: 3.620.000 Kg. 2.699.250,00.-TL 539.850,00.-TL

a)Tedavüldeki Türk parası.
b)Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
c)Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
d)Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.

 1. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 2. Mahsulün miktarına ait rakamlar tahmini olup, narenciyelerin satışı TOFUR olarak yapıldığından müşteri, işletme idaresinden eksik tahakkuk etmesi halinde bir hak talebinde bulunamaz. Fazla istihsalden de idare müşteriden fark talep etmez.
 3. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.
 4. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR