ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Narenciye meyveleri satılacaktır

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Washington portakal 131.000 kg, Mandarin Meyvesi 48.000 kg, Greyfurt meyveleri 93.500 kg ve Kütdiken Limon meyvesi 14.000 kg olmak üzere toplamda tahmini 286.500 kg narenciye meyvesinin ihale ile satılması işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erdemli/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdare binasındaki toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

1-Kuruluşumuz döner sermaye işletmesine bağlı Üretim ve işletim bölüm başkanlığınca üretimi yapılan aşağıda yazılı narenciye meyvelerinin satışı 2886 sayılı ihale kanunun 84/8213 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmenliği/maddesine göre Açık /pazarlık veya kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2-Muhammen Bedelleri

Meyvenin Cinsı Tahmini/kg Muhammen bedel /TL Geçici teminat :% 6/ TL
Washington portakal – 131.000 117.900 7.074
Mandarin Meyvesi 48.000 31.200 1.872
Greyfurt meyveleri 93.500 56.100 3.366
Kütdiken Limon meyvesi 14.000 28.000 1.680

Geçici teminatlar kuruluşumuz döner sermaye veznesine en geç 18.11.2019 Pazartesi günü saat 13,45 yatırılacaktır, daha sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
3-KDV Satış bedelinin haricinde ödenecektir.
4-Satışa iştirak edecekler imza sirkülerini, geçici teminat daimi ikamet ve tebliğat adreslerini ile ticaret odasına kayıtlarını belirten resmi belgelerini : Varsa SGK vergi borcu olmadığına (son üç ay içinde alınmış ) dair belgelerini en geç 18.11.2019 pazartesi günü ihale saatinde önce teslim etmiş olacaklardır.
5-ihale 18.11.2019 tarihi pazartesi günü saat 14.00 da idare binasındaki toplantı salonunda yapılacaktır.
6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İhale şartnamesi kurumumuzda ücretsiz olarak temin edilebilir.
8-İhale 18.11.2019 tarihinde gerçekleşmediği taktirde: Satışa idarenin belirleyeceği muhammen bedel üzerinden pazarlığa devam edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR