DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mısır satışı yapılacaktır

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873365
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2000000 Kg dane mısır satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DALAMAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKİNCİ ÜRÜN DANE MISIR SATIŞ İHALESİ

 1. İşletmemizin 2018 yılı istihsali tahmini 2.000.000 Kilogram ikinci ürün mahsul dane mısır partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
 2. İhale 19.10.2018 Cuma günü saat 14.30’da işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 26.10.2018 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
 3. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 2. Kanuni ikametgahı olması,
 3. Geçici teminat vermesi,
 4. Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
 5. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
 1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
P.NO CİNSİ MİKTARI MUHAMMEN FİYATI MUHAMMEN TUTARI % 5 GEÇİCİ TEMİNAT
1. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
2. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
3. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
4. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
5. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
6. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
7. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
8. İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır 250.000 Kg. 0,90.-TL/Kg. 225.000,00.-TL 11.250,00.-TL
GENEL TOPLAM…………………..….: 2.000.000 Kg. 1.800.000,00.-TL 90.000,00.-TL
 1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 90.000,00.-TL’ dır. Kati teminat ihale satış tutarının %10 (Yüzde on)’dur.
 2. İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 3. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.

a)Tedavüldeki Türk parası.
b)Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
c)Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
d)Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.

 1. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 2. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Eskişehir, Konya ve Balıkesir Ticaret Borsalarında görülebilir.
 3. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR