CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Koyun sütü satışı yapılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873727
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün bir yıllık tahmini 3.200 Ton olmak üzere 5 (Beş) yıllık toplam tahmini 16.000 ton Koyun sütünün, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla beş (5) yıl süreyle ihale ile satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİHSALİ 16.000 TON KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR.


1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün bir yıllık tahmini 3.200 Ton olmak üzere 5 (Beş) yıllık toplam tahmini 16.000 ton Koyun sütünün, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla beş (5) yıl süreyle ihale ile satılacaktır.

2- İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. . İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 24/10/2018 günü aynı yerde ve aynı şartlarda tekrar edilecektir.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 17/10/2018 tarih ve saat 14:30’a kadar teslim edilecektir.

4- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün üreteceği tahmini koyun sütü üretim miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.


İŞLETME
ADI
CİNSİ TAHMİNİ
5 YILLIK MİK. (Kg.)
MUHAMMEN BEDELİ (TL/KG) MUHAMMEN
TUTARI (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
TL (% 3)
Ceylanpınar TİM. Koyun Sütü 16.000.000 2,478134 39.650.146,00 1.189.504,00

5- Koyun Sütünün otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteriye ait olmak üzere;

a) Koyun sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır. İnek sütü nün satış fiyatı litre olarak belirlenmiş olup, İşletmenin satış fiyatı ise kğ olarak belirlenmiştir. Litrenin kğ’a çevrilmesinde inek sütünün yoğunluk oranı 1,029’dur) belirlenen inek sütü satış fiyatının (TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak Koyun sütü satış fiyatı olacaktır. Artırım oranı %50’den (Yüzdeelli) aşağı olmayacaktır.

b) İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, beş (5) yıl süreyle geçerli olacaktır.

c) Fiyat Türk Lirasına göre belirlenecektir.

6-Geçici teminat, muhammen bedelin % 3’ü tutarındadır.

7-İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

8-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve yapılan ihale bir satış ihalesi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi değildir. Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR