DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnterdonato limon partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037613
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı üretimi 2.925 Ton İnterdonato Limon mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNTERDONATO LİMON SATIŞI YAPILACAKTIR


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNTERDONATO LİMON SATIŞ İHALESİ

 1. İşletmemizin 2019 yılı üretimi 2.925 Ton İnterdonato Limon mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

 2. İhale 22.08.2019 Perşembe günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 29.08.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

 3. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,

 2. Geçici teminat vermesi,

 3. Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

 4. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4. Tahmin Edilen Bedel ve Teminata İlişkin Esaslar
a) İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

P.NO ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ PARSEL ADI TAH.MİKTARI MUH.FİYATI MUH.TUTARI % 20 GEÇİCİ TEMİNAT
1. LİMON-İNTERDONATO Tel İçi-1 205.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 451.000,00.-TL 90.200,00.-TL
2. LİMON-İNTERDONATO Tel İçi-2 115.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 253.000,00.-TL 50.600,00.-TL
3. LİMON-İNTERDONATO Tel İçi-3+4 120.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 264.000,00.-TL 52.800,00.-TL
4. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 1 140.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 308.000,00.-TL 61.600,00.-TL
5. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 2 250.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 550.000,00.-TL 110.000,00.-TL
6. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 3+4 120.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 264.000,00.-TL 52.800,00.-TL
7. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 5 195.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 429.000,00.-TL 85.800,00.-TL
8. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 6 310.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 682.000,00.-TL 136.400,00.-TL
9. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 7+8+9 134.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 294.800,00.-TL 58.960,00.-TL
10. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 10+11-C 135.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 297.000,00.-TL 59.400,00.-TL
11. LİMON-İNTERDONATO Aladağ 13 18.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 39.600,00.-TL 7.920,00.-TL
12. LİMON-İNTERDONATO Akçataş 1 170.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 374.000,00.-TL 74.800,00.-TL
13. LİMON-İNTERDONATO Akçataş 2 205.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 451.000,00.-TL 90.200,00.-TL
14. LİMON-İNTERDONATO Akçataş 3 170.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 374.000,00.-TL 74.800,00.-TL
15. LİMON-İNTERDONATO Kargalık 2A+2B+2C+1B 161.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 354.200,00.-TL 70.840,00.-TL
16. LİMON-İNTERDONATO Kargalık 3 ve 4 100.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 220.000,00.-TL 44.000,00.-TL
17. LİMON-İNTERDONATO Kargalık 7 36.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 79.200,00.-TL 15.840,00.-TL
18. LİMON-İNTERDONATO Taşkesiği 1+2 295.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 649.000,00.-TL 129.800,00.-TL
19. LİMON-İNTERDONATO Taşkesiği 3 46.000 Kg. 2,20.-TL/Kg. 101.200,00.-TL 20.240,00.-TL
GENEL TOPLAM…………………………………….: 2.925.000 Kg. 6.435.000,00.-TL 1.287.000,00-TL
 1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 1.287.000,00.-TL’ dır.

 2. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’dir.

 3. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.

1-Tedavüldeki Türk parası.
2-Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)

3-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.

 2. İhale konusu satışa ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıdaki cetvelde belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki 13000003 (IBAN NO : TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’ lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

 3. Mahsulün miktarına ait rakamlar kesin olmayıp, tahmini olarak satıldığından alıcılar ürünün eksik çıkması halinde bir hak talebinde bulunamazlar. Ürünün fazla çıkması halinde ise idare alıcıdan fark talep etmez.

 1. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

 2. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

 3. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


İlgililere ilanen duyurulur.


DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


ADRES :
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA
Tel: 0.252.6923721
Faks: 0.252.6925229

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR