ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hububat sapı satılacaktır

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00789039
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemizin 2017 yılı istihsali, aşağıda dökümü bulunan 800 ton balyalı hububat sapı partiler halinde açık arttırma usulüyle satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
HUBUBAT SAPI SATIŞI


ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN


800 TON BALYALI HUBUBAT SAPI SATIŞI
1- İşletmemizin 2017 yılı istihsali, aşağıda dökümü bulunan 800 ton balyalı hububat sapı partiler halinde açık arttırma usulüyle satılacaktır.
2- İhale, 26/04/2018 günü, saat 14.30'da İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 03/05/2018 günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.

4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.


P.No
Malın Cinsi Bulunduğu
Yer
Miktarı
(Kg.)
Muhammen Fiyatı (₺/Kg) Muhammen Tutarı (₺) Geçici
Teminat %5
1 Balyalı Hububat Sapı Yeni
sığırcılık tesisi
150.000 0,350 52.500,00 2.625,00
2 Balyalı Hububat Sapı Yeni
sığırcılık tesisi
150.000 0,350 52.500,00 2.625,00
3 Balyalı Hububat Sapı Yeni
sığırcılık tesisi
150.000 0,350 52.500,00 2.625,00
4 Balyalı Hububat Sapı Yeni
sığırcılık tesisi
150.000 0,350 52.500,00 2.625,00
5 Balyalı Hububat Sapı Yeni
sığırcılık tesisi
200.000 0,350 70.000,00 3.500,00
Toplam 800.000 0,350 280.000,00 14.000,005- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için faks veya telefon numarası,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
6- Geçici teminatlar, ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılabileceği gibi işletmenin İşletmemizin T.Vakıflar Bankası Ceyhan şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 hesabına da yatırılıp, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. (7.000 TL’nin üzerindeki teminatların banka hesabına yatırılması zorunludur.)
7- İhale ile ilgili şartname www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler kısmında görülebilir.
8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale kanuna da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlân olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR