GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gönen Belediyesi'ne ait çam kozalakları satılacaktır

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
önen Merkez, Sarıköy Merkez ve Denizkent Mevkii Merkez Cadde ve Sokaklarında bulunan fıstık çamlarındaki çam kozalaklarının toplanarak satılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait Gönen Merkez, Sarıköy Merkez ve Denizkent Mevkii Merkez Cadde ve Sokaklarında bulunan fıstık çamlarındaki çam kozalaklarının toplanarak satılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile yapılacaktır.

2- Çam kozalaklarının muhammen bedeli 10.000,00-TL olup, % 3 geçici teminatı 300,00-TL Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden % 6 oranında alınacaktır.

3- İhale 16.07.2020 Perşembe günü saat 14.00’ da Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

e. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

6- İhaleye girecekler gerekli evrakları 15.07.2020 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR