GEREDE ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Gerede Orman İşletmesi Müdürlüğünden tomruk ve odun satış ihale ilanı

GEREDE ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049857
Şehir : Bolu / Gerede
Yayınlandığı Gazeteler

GEREDE MEDYA TAKİP 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan 272 tomruk/odun satışa sunulmuşturparti ağaç
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 25/09/2019
Saati 14:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri GEREDE O.İ.M.
Sıra
No
Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti Sayısı Muhammen
Bedeli
Geçici Teminat
Adet M3/Ster/K
1 MERKEZ DEPO
SD.
1.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk 372 266.1 2 530,00 4.231,00
2 ÇAPAKLI SD. 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 0 75 3 450,00 1.014,00
3 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam
Tomruk
600 441.632 9 480,00 6.360,00
4 Muhtelif 2.Sn.Ub.İn. Sarıçam
Tomruk
446 192.711 4 460,00 2.659,00
5 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk 3941 4098.216 35 470,00 57.787,0 0
6 Muhtelif 2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk 288 179.496 3 450,00 2.423,00
7 Muhtelif 2.Sn. Sarıçam Maden Direk 572 290.034 7 290,00 2.523,00
8 Muhtelif 2.Sn. Göknar Maden Direk 1604 354.03 6 280,00 2.974,00
9 CEMALLER SD. 3.Sn.Kb.İn. Sarıçam
Tomruk
0 20 1 310,00 186,00
10 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk 291 146.345 8 330,00 1.449,00
11 CEMALLER SD. 3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk 0 20 1 310,00 186,00
12 CEMALLER SD. 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam
Tomruk
0 240 6 350,00 2.520,00
13 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Sarıçam
Tomruk
1897 933.03 20 330,00 9.237,00
14 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 4774 2837.809 43 350,00 29.802,0 0
15 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk 7388 2211.052 35 330,00 21.891,0 0
16 CEMALLER SD. 3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam
Tomruk
0 200 5 370,00 2.220,00
17 CEMALLER SD. 3.Sn.Ub.İn. Sarıçam
Tomruk
0 40 1 350,00 420,00
18 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk 72 575.381 13 370,00 6.387,00
19 MERKEZ DEPO
SD.
3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk 282 97.242 1 350,00 1.021,00
20 MERKEZ DEPO
SD.
Sarıçam Tel Direği (7-7,5 m.) 238 58.412 1 475,00 832,00
21 MERKEZ DEPO
SD.
Sarıçam Tel Direği (8-8,5 m.) 47 14.985 1 500,00 225,00
22 MERKEZ DEPO
SD.
Sarıçam Tel Direği (9-9,5 m.) 231 79.834 1 540,00 1.293,00
23 ÇAPAKLI SD. Sarıçam Sanayi Odunu 0 15 1 240,00 108,00
24 ÇAPAKLI SD. Göknar Sanayi Odunu 0 15 1 240,00 108,00
25 Muhtelif Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) 6584 1292.754 30 260,00 10.082,0 0
26 Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun (M3) 5930 1768.393 34 260,00 13.795,0 0
TOPLAM 3555 16462.456 272 9.675,00 181.733,
  1. İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 272 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

  2. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

  3. Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

  4. Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

  5. Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibrazetmesi zorunludur.

  6. Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

  1. Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, fon veharçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (On iki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

  2. Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 14,4 vade faizi alınacaktır.

  1. Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süreverilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır.

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

  1. İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesinliste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:
Adres:
Telefon: 0(374) 311 6011
Fax No: 0(374) 311 6672

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR