CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Dane mısır satılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788033
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2017 yılı istihsali 3.925,65 Ton Mahsul Dane Mısır, 12 (oniki) parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa Ticaret Borsasında (Ticaret Borsası Buğday Pazarı Şubesi Satış Salonunda)
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar / ŞANLIURFA
İLAN

1- İşletmemiz 2017 yılı istihsali 3.925,65 Ton Mahsul Dane Mısır, 12 (oniki) parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ile satılacaktır. Mahsul Dane Mısırın muhammen fiyatı;860,00 TL/Ton’dur.
2- İhale; 26.04.2018 günü saat 10:00’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında (Ticaret Borsası Buğday Pazarı Şubesi Satış Salonunda) yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise 03.05.2018 tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait geçici teminat %5 olup ihalenin başlayacağı saate kadar Şanlıurfa Ticaret Borsasına teslim edileceği gibi İşletmenin Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki İBAN: TR 29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu ve Halk Bankası Ceylanpınar Şubesi şubesi İBAN: TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir. İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, geçici teminatların ihale başlamadan önce yatırılması şarttır.
4- İhale konusu mahsule ait numuneler Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperlerince alınacak olup, Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek müşteriler İhaleden önce satın alacağı malı İşletmemiz ambarlarında yığında görebilir veya ihale tarihinden önce Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperleri ile irtibat kurarak, eksperler ile aynı gün İşletmeye gelerek Eksperlere ayrıca numune aldırabileceklerdir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı yığında görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda partiye de teminatlarını yatırmak kaydıyla iştirak edebilirler. İhale salonuna ihale için geçici teminat yatıranların haricinde kimse alınmayacaktır.
6- İhaleye katılacak müşteriler ihaleye gelirlerken yanlarında kanuni ikametgâhlarını, geçici teminatlarını, vergiye kayıtlı olduklarına dair belgelerini, tüzel kişi olmaları halinde gerekli yetki belgelerini ibraz etmek üzere yanlarında getireceklerdir.
7- İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacak ihaleye iştirak etmeden borsa yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır. Tebligatın alındığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde geçici teminatını ihale tutarının % 10’u üzerinden kat’i teminata çıkarıp sözleşme imzalamak zorundadır.
8- Müşteri İhalede almış olduğu malı tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün (Pazar ve Bayram günleri hariç) içerisinde kaldırmak zorundadır. Ancak yağmur v.s. gibi mücbir sebeplerden dolayı yükleme yapılamaması nedeniyle İşletme tarafından taşıma süresi için ek süre verilebilir. Hiçbir mücbir sebep olmadığı halde müşteri malını belirtilen sürede kaldırmadığı takdirde müşterinin malından İşletmemiz sorumlu olmayacağı gibi belirtilen sürede çekilmeyen mal için mahsul depolama ücreti olarak günlük 0,25TL/Ton (Yirmibeşkuruş/Ton) gecikme bedeli alınacaktır. Yüklemelerde kamyonların ruhsat tonajı dikkate alınarak Mahsul teslim edilecek olup, bu duruma müşteriler itiraz edemezler. İhaleye iştirak eden müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.
9- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Ankara, Elazığ, Mersin, Konya, Bursa, İstanbul, Edirne, Polatlı, Eskişehir, Çorum ve Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanlıkları; Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, Kızıltepe Zahireciler Derneği, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Güneydoğu Un sanayicileri Derneği ile Gaziantep, Mersin İhracatçılar Birliği Başkanlıklarında ve İşletmemizin www.tigem.gov.tr elektronik adresinde ihaleler bölümünde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinebilirler.
10- TİGEM 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.
11- İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.
İLAN OLUNUR.
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR