CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dalında yaş cumbalı fıstık ve badem partiler halinde satılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024821
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8.409 dekar alanda (yaklaşık 76.000 adet ağaç) tahmini toplam 750.000 Kg. yaş salkımlı, cumbalı fıstık ve 520 dekar alanda (yaklaşık 11.000 adet ağaç) tahmini toplam 40.000 Kg. yaş salkımlı, cumbalı bademlerin dalında satışı 3 (üç) parti halinde Kapalı Zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar TİGEM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN

1- İşletmemiz 2019 yılı istihsali toplam 8.409 dekar alanda (yaklaşık 76.000 adet ağaç) tahmini toplam 750.000 Kg. yaş salkımlı, cumbalı fıstık ve 520 dekar alanda (yaklaşık 11.000 adet ağaç) tahmini toplam 40.000 Kg. yaş salkımlı, cumbalı bademlerin dalında satışı 3 (üç) parti halinde Kapalı Zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. İhaleye ait tahmini miktar, muhammen tutar ve geçici teminata ait bilgiler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

P. NO MEVKİSİ ÇEŞİDİ ALANI (DEKAR) PARSEL NO TAHMİNİ AĞAÇ SAYISI (ADET) YAŞ SALIKIMLI CUMBALI MİKTARI (KG) MUHAMMEN FİYATI (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 Cavani Siirt 7.307 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 70.000 600.000 5.400.000,00 270.000,00
2 Beyazkule Siirt -Antep 1.102 b1 b2 b3 b4 b5 6.000 150.000 1.350.000,00 67.500,00
TOPLAM 76.000 750.000 6.750.000,00 337.500,00
DALINDA YAŞ BADEM VERİM TAHMİNİ
3 Karataş Karışık 520 125/10, 125/11 11.000 40.000 160.000,00 8.000,00
GENEL TOPLAM 87.000 790.000 6.910.000,00 345.500,00

2– İhale 23.07.2019 günü saat 14:00’de İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Teklif Mektupları belirtilen tarih ve saate kadar İşletmemiz genel evrak servisine elden verilmiş veya ihale tarih ve saatine kadar posta yoluyla göndermiş olacaklardır. Zamanında verilmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 30.07.2019 tarihinde aynı yer ve saatte ihalenin tekrarı yapılacaktır.
3– İhalede fiyatlar partideki muhammen tutar üzerinden artırım şeklinde verilecektir. Mahsulün miktarına ait yukarıda belirtilen rakamlar tahmini olup, fıstık ve badem partileri bütün olarak (götürü usulde) satışı yapılacağından istihsal edilen mahsul tahmin edilenden eksik çıkması halinde müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İstihsalin tahmin edilenden fazla çıkması halinde İşletme de müşteriden bir hak talebinde bulunmayacaktır.
4– Ödeme % 30’u peşin ve kalan kısmı 31.12.2019 tarihine kadar süreli Banka teminat mektubu vermek şartıyla vadeli olacaktır.
a) Müşteri, üzerinde kalan ihale tutarının % 30’luk kısmını sözleşme yapılmadan önce İşletmenin banka hesabına nakit olarak yatıracaktır.
b) Taahhüt tutarının kalan % 70’lik kısmını Müşteri, sözleşme yapılmadan önce peşin olarak İşletmemiz banka hesaplarına yatırabileceği gibi isterse mal bedeli ve bütün kesintileri (KDV, Damga vergisi, Karar Pulu vs.) karşılayacak miktarda süresiz veya 31.12.2019 tarihine kadar süreli banka teminat mektubu vermek şartıyla 30/11/2019 ve 30/12/2019 tarihlerinde iki eşit taksitte ödeyebilir.
c) Vadeli mal alan Müşteri vadesi geldiğinde işletmemize teslim etmiş olduğu mal karşılığı teminat mektubunun tutarını işletmemiz hesaplarına nakit olarak yatırmadığı takdirde İşletmemiz aylık % 5 Gecikme faizi uygulayarak süre uzatımına gitmekte ya da teminat mektubunu nakde çevirip alacağını tahsil etmekte serbesttir.
d) Müşteri alacağı malın tutarını nakit ya da 31.12.2019 tarihine kadar süreli banka teminat mektubunu işletmemize teslim ederek alacağı makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiyle makbuzda yazılı partiyi teslim alır.
5– İhaleye iştirak eden müşteriler ihaleden önce satın almak istedikleri fıstıkları ekili alanları olan Beyazkule ve Karataş mevkiindeki parsellerde görebilirler. İhaleye iştirak eden müşteriler malı yerinde görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. İhale yapıldıktan sonra mahsul hakkında yapılan itirazlar kabul edilmez.
8– İhaleye katılacaklardan istenen belgeler; Kanuni ikametgâhlarını, geçici teminatlarını, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini, müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerinin, Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, gerçek usulde KDV mükellefi olduğunu gösterir belgelerini (bu belge ibraz edilmediği takdirde yapılan teslim perakende teslim sayılacak ve perakende teslime ait KDV oranı uygulanacaktır.) ibraz etmesi gerekmektedir. Müşteriler bu belgeleri Teklif Mektupları ile birlikte yukarıda belirtilen saate kadar ilgili servise vermek zorundadır.
9– Bu İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar /ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir. Ayrıca işletmemize ait 0414–471 49 74 ( 6 Hat ) ve 0414–471 43 78 numaralı fakstan ayrıntılı bilgi alınabilir.
10– TİGEM 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.
11– İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR