ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çumra Belediyesi'ne ait 1200 ton mısırın satışı yapılacaktır

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092167
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUMRA POSTASI 04.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemiz Alibeyhüyüğü Mahallesi Un ve Yem Fabrikası deposunda bulunan 1200 Ton mısırın satışı için 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre ihaleye çıkılacaktır. Mısırı (dane) görmek isteyenler, Alibeyhüyüğü Un ve Yem Fabrikasında görebilecekler, numune alabileceklerdir.(Dane ve nem için)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümenince Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Belediyemiz Alibeyhüyüğü Mahallesi Un ve Yem Fabrikası deposunda bulunan 1200 Ton mısırın satışı için 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre ihaleye çıkılacaktır. Mısırı (dane) görmek isteyenler, Alibeyhüyüğü Un ve Yem Fabrikasında görebilecekler, numune alabileceklerdir.(Dane ve nem için)
2) 12.12.2019 perşembe günü saat 10:00'da Belediye Encümenince Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır, satışın yapılamaması halinde aynı şartlarla 19.12.2011 Perşembe günü saat 10:00’ da Belediye Encümenince Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır
3) İdare: Çumra Belediye Başkanlığı,
Alparslan Türkeş Cad No:33 Çumra/Konya, Tel:(0332)4471230, E-posta: www.cumra.bel.tr
İhale Dökümanının Görülebileceği İnternet Adresi: Çumra Belediyesi Resmi Web Sitesi
İhale Dökümanından Satın Alınabilecek Adres: Çumra Belediye Başkanlığı Hizmet binası
İhale Başvuru Adresi: Çumra Belediye Başkanlığı Hizmet binası (Tahakkuk Servisi)
4) İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:
a) Bir kanuni ikametgâhın olması
b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi
d) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e) Geçici teminat Makbuzu (İhaleye gireceklerin İhale günü en geç saat 09:00'a kadar geçici teminat bedelini belediyemize nakit yatırmaları)
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
j) İhaleye katılacakların Çumra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcun olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir,
k) Sözleşme öncesi (ihale karar pulu vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

Aşağıda Bilgileri yazılı olan Alibeyhüyüğü Mahallesi Un ve Yem Fabrikası deposunda bulunan 900 Ton mısır 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedeli (%1 KDV.Hariç) aşağıdaki tablodaki gibidir.
S.No. İhalenin konusu Miktarı
(Ton)
Muhammen Bedel (TL) Geçici teminat %3 (TL) Dosya satış bedeli (TL) Birinci İhale tarihi ve saati İkinci İhale tarihi ve saati
(1 kg için)
1 Mısır (dane) Satışı 1200 1,05 TL 37.800,00 TL 100,00 TL 12.12.2019 19.12.2019
(KDV hariç) SAAT:10:00 SAAT:10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR