KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Buğday satışı yapılacaktır

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908071
Şehir : Bursa / Karacabey
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY YÖREM 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemizin 2018 yılı istihsali tahmini 1.750 ton mahsul buğday 5 parti halinde, açık arttırma suretiyle satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km Karacabey/Bursa) adresinde, Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.750 TON MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ İLANI

1- İşletmemizin 2018 yılı istihsali tahmini 1.750 ton mahsul buğday 5 parti halinde, açık arttırma suretiyle satılacaktır.
2- İhale 14.12.2018 tarihinde saat 14.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km Karacabey/Bursa) adresinde, Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarda 21.12.2018 tarihinde saat 14.00’de ihale tekrar edilecektir.
3- Partilere ait muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

P. No CİNSİ - ÇEŞİDİ Depo No Miktarı
(kg)
Muh.
Fiyatı
(TL/kg)
Muhammen
Tutarı
(TL)
Geçici Teminat
%5
1 Mahsul Buğday PEHLİVAN Kantar 4-14 300.000 1,20 360.000,00 18.000,00
2 Mahsul Buğday PEHLİVAN 13 400.000 1,20 480.000,00 24.000,00
3 Mahsul Buğday PEHLİVAN 14 400.000 1,20 480.000,00 24.000,00
4 Mahsul Buğday SELİMİYE 11 300.000 1,20 360.000,00 18.000,00
5 Mahsul Buğday SELİMİYE 12 350.000 1,20 420.000,00 21.000,00
GENEL TOPLAM 1.750.000 2.100.000,00 105.000,00


4-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), ile işletmemizde görülebilir.
6- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

İlan Olunur.

ADRES
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu 7. Km Karacabey/BURSA
Tel: 0 224 689 64 75 - Fax: 0 224 689 64 96

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR