AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Biçilmemiş ot satışı yapılacaktır

AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00974230
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 03.04.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BİÇİLMEMİŞ OT (İKİ YILLIK MAHSULDE) 9.000 KG. Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
11.KOMD.TUG.K.YRD.LIĞI Alb.Küşat Akın Kışlası Söke
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİÇİLMEMİŞ OT SATIŞI

11'İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARIİKİ YILLIK MAHSULDE BİÇİLMEMİŞ OT 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satışı Hibe Devir ve Elden Çıkartılması Hakkında kanun kapsamında satışa çıkarılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi : 11'INCI KOMD.TUG.SÖKE K.YRD.LIGI SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565181985 - 2565120310
c) Elektronik Posta Adresi : omkaya@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres (varsa) : 11'INCI KOMD.TUG.SÖKE K.YRD.LIGI SÖKE/AYDIN


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BİÇİLMEMİŞ OT (İKİ YILLIK MAHSULDE) 9.000 KG.
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) İşin Yapılacağı yer : 11.KOMD.TUG.K.YRD.LIĞI Alb.Küşat Akın Kışlası Söke
c) Biçim tarihi : 15 Nisan 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında idare onaylanacak iş programına göre biçim yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 15.04.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları:
4.1 Bu ihaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.
4.1.2 Bu ihaleye katılabilmek için istekliler tarafından ihale tarihinden önceki 30(otuz) takvim günü içerisinde alınmış Arşivli Sabıka Sicil Kayıt Belgesinin aslı teklif zarfına konularak İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
4.1.2.1.İhaleye katılamayacak olanlar
4.1.2.1.1 Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
4.1.2.1.2 Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi, ve görevleri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
4.1.2.1.3 Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
4.1.2.1.4 2531 sayı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,
4.1.2.1.5 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
4.1.2.1.6 Örgütlü suçlardan yada kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
4.1.2.1.7 İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
4.1.2.1.8 Yukarıdaki belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise, sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irad kaydedilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, toplam bedel üzerinden vereceklerdir.
10. İstekliler sözleşmede belirtilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR