CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balyalı kuru yonca satışı yapılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908277
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beyazkule  stok alanında bulunan 2.000 ton  balyalı kuru yonca 
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar Tigem
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletmemiz merkez idare binası toplantı salonunda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar / ŞANLIURFA


İLAN

1- İşletmemiz 2018 yılı üretimi Beyazkule stok alanında bulunan 2.000 ton balyalı kuru yonca 11 parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ile satılacaktır.
Muhammen Fiyatlar:
İhalede satışa sunulan 2.000 ton balyalı kuru yonca için muhammen bedel: 0,70 TL/Kg’dur.
2- İhale; 13.12.2018 Perşembe günü saat 14:00’da İşletmemiz merkez idare binası toplantı salonunda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Bu ihalede satış gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise İhale 20.12.2018 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait geçici teminat % 5 olup ihalenin başlayacağı saate kadar, İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına veya Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına da yatırılabilir.
4- İhaleye iştirak edecek müşteriler İhaleden önce satın alacağı balyalı kuru yoncaları İşletmemiz Beyazkule stok alanında görebilir İhaleye iştirak eden müşteriler balyalı kuru yoncaları yerinde görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra balyalı kuru yonca hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda partiye de teminatlarını yatırmak kaydıyla iştirak edebilirler.
6- İhaleye katılacak müşteriler ihaleye gelirlerken yanlarında kanuni ikametgâhlarını, geçici teminatlarını, tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerini ihale saatinden önce İşletmemiz genel evrak servisine veya ticaret servisine ibraz edeceklerdir.
7- İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri, yapılacak ihaleye iştirak etmeden önce ihale yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır.
8- İhalede üzerinde mal kalan müşteri malını şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim alacak olup, mal bedelini yatırmış olsa dahi süresi içerisinde teslim alınmayan maldan İşletmemiz sorumlu değildir. Hiçbir mücbir sebep olmadığı halde müşteri malını belirtilen sürede kaldırmadığı takdirde müşterinin malında oluşacak zarar ziyandan (Doğal afet, yangın, sel basması, kızışma, küflenme, çürüme, haşere zararı vs.) İşletmemiz sorumlu olmayacaktır. Yüklemelerde karayolları tüzüğü ve kamyon ruhsat tonajı dikkate alınarak balyalı kuru yonca teslim edilecek olup, bu duruma müşteriler itiraz edemezler. İhaleye iştirak eden müşteriler konuya ilişkin satış şartnamesini ve teknik şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.
9- Bu işe ait şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 / ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Ankara, Elazığ, Mersin, Nizip, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanlıkları, Kızıltepe Zahireciler Derneği ile Gaziantep, Mersin İhracatçılar Birliği Başkanlıklarında, İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinebilirler.
10-Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım – Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
11- İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.

12-İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR