BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Antepfıstığı satılacaktır

BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980511
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15000 kg beyaz kavlak antepfıstığı satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Birecik
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birecik Kaymakamlık Toplantı Salonunda (İhale Salonu)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINCA SATIŞA SUNULAN BEYAZ KAVLAK ANTEP FISTIĞI

S.
NO
CİNSİ TAHMİNİ MİKTAR (KG) BULUNDUĞU YER BİRİM FİYAT (TL) TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 BEYAZ KAVLAK ANTEP FISTIĞI 15.000 BİRECİK 43,07 TL 646.050,00 TL 19.381,50 TL 25.04.2019 10:00
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na ait Antep fıstığının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında pazarlık usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- Satışa sunulan taşınırın(Antep Fıstığının)Vakfımız tarafından, Kaymakamlık Toplantı Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.
3- Satışa ilişkin şartname Birecik Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfında mesai saatleri dahilinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınır ihalesi için verildiğini içerir bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C.Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6- Taşınırın (Antep Fıstığının) satış bedeli peşin olup, ihale bedeli üzerinden ayrıca alınacak olan her türlü vergi, resim ve harç alıcıya aittir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınır yerinde gösterilecektir.
9- Her türlü taşıma, yükleme, boşaltma ve nakliye giderleri alıcıya aittir.
İlan olunur.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : (414 652 90 59)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR