ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.500 ton at gübresi ve altlık satılacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925926
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
At Gübresi (Altlıklarla Beraber)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AT GÜBRESİ VE ATLIK SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

1- İşletmemizin 2019 yılında istihsal edeceği tahmini miktarı 3.500 ton at gübresi ve altlık açık arttırma usulü ile bir parti halinde satılacaktır.
2- İhale, 22.01.2019 günü saat 14.00’da İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 29.01.2019 tarihinde aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No
Cinsi Miktarı
(kg)
Muhammen Fiyatı
(TL/Kg)
Muhammen Tutarı
(TL)
Geçici
Teminat (%5)
(TL)
1 At Gübresi (Altlıklarla Beraber) 3.500.000 0,035 122.500,00 6.125,00


4- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
6- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamında yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

İlan Olunur.
ADRES :
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 621 30 29
Fax: 0 222 611 30 77


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR