DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Naranciye satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449607
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
27.10.2016 14:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  1. İşletmemizin 2016 yılı istihsali tahmini 1.400 Ton Washington Portakal, 330 Ton Navelina Portakal ve 400 Ton Kırmızı Greyfurt mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
  2. İhale 27.10.2016 Perşembe günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecektir. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 03.11.2016 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
  3. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a)Kanuni ikametgahı olması,

b)Geçici teminat vermesi,

c)Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

d)Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

  1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

P.NO

PARSEL ADI

ÜRÜNÜN ÇEŞİDİ

TAH.MİKTARI

MUH.FİYATI

MUH.TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Payın 3/A

Washington Portakal

195.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

68.250,00.-TL

13.650,00.-TL

2.

Payın 3/B

Washington Portakal

180.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

63.000,00.-TL

12.600,00.-TL

3.

Payın 4/A

Washington Portakal

135.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

47.250,00.-TL

9.450,00.-TL

4.

Payın 4/B

Washington Portakal

145.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

50.750,00.-TL

10.150,00.-TL

5.

Payın 7

Washington Portakal

110.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

38.500,00.-TL

7.700,00.-TL

6.

D.Ağılları-1

Washington Portakal

395.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

138.250,00.-TL

27.650,00.-TL

7.

Aladağ 11/B

Washington Portakal

45.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

15.750,00.-TL

3.150,00.-TL

8.

Kargalık 1/A

Washington Portakal

195.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

68.250,00.-TL

13.650,00.-TL

9.

Payın 2D+2E+2F

Navelina Portakal

210.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

73.500,00.-TL

14.700,00.-TL

10.

Payın 14

Navelina Portakal

120.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

42.000,00.-TL

8.400,00.-TL

11.

Payın 9

Kırmızı Greyfurt

145.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

58.000,00.-TL

11.600,00.-TL

12.

Payın 11/A

Kırmızı Greyfurt

90.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

36.000,00.-TL

7.200,00.-TL

13.

Payın 11/B+12

Kırmızı Greyfurt

165.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

66.000,00.-TL

13.200,00.-TL

GENEL TOPLAM…………………………..….:

2.130.000 Kg.

765.500,00.-TL

153.100,00-TL

  1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 153.100,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’sidir.
  2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
  3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
  4. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Ege ve İstanbul İhracatçılar Birliğinde görülebilir.
  5. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tayip ILGAZ Bülent ÖZTÜR

Ticaret Şefi İşletme Müdürü

ADRES :

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Dalaman/MUĞLA

Tel....: 0.252.6923721

Faks.: 0.252.6925229

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR