Yazdır

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 yılı istihsali 2.000.000 kg mahsul buğday satışı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636729
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 26.07.2017 14:00
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017 Yılı İstihsali 2.000.000. Kg Mahsul Buğday

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- İşletmemizin 2017 Yılı İstihsali 2.000.000. Kg Mahsul Buğday 8 parti halinde açık artırma usulü ile işletmemizde satılacaktır.

2-ihale 26.07.2017 günü saat 14.00’de işletmemizde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale 02.08.2017günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3- İhale ile ilgili muhammen bedel ve teminata ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.

Parti No.

CİNSİ ÇEŞİDİ

Miktar

(Kg)

Muhammen Birim Fiyat (TL/Kg)

Muhammen Tutar(TL)

Geçici Teminat % 5

1

Mahsul Buğday Golia

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

2

Mahsul Buğday Golia

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

3

Mahsul Buğday Golia

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

4

Mahsul Buğday Golia

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

5

Mahsul Buğday Basribey-95

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

6

Mahsul Buğday Basribey-95

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

7

Mahsul Buğday Ceyhan-99

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

8

Mahsul Buğday Ceyhan-99

250.000

1,00

250.000,00

12.500,00

TOPLAM

2.000.000

1,00

2.000.000,00

100.000,00

4-İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya İşletmenin T.C. Vakıf Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 no.lu hesabına yatırılarak alacakları makbuz / dekont’u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.

5-İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar - ANKARA ) ile Ceyhan, Kadirli, Kozan, Adana, Konya, Gaziantep, Polatlı Ticaret Borsaları ve İşletmemizden temin edilebilir.

6-TİGEM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. Bu Şartname 15 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar Şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR