YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıldırım Belediyesi dikey bitüm tankı ile lastikli ekskavatörü ihale usulü ile satacaktır

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet taşınırın satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKSKAVATÖR VE BİTÜM TANKI SATILACAKTIR

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen işler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

A-Dikey Bitüm Tankı Satışı İşi,

Tahmini bedeli 40.000,00 TL (KDV İstisna)
Geçici teminatı 1.200,00 TL
İhale tarih ve saati 07/07/2020 Salı günü saat 14:00

B- 2011 Model R170W-RA Lastikli Hyundai Ekskavatör Satışı İşi

Tahmini bedeli 65.000,00 TL ( % 18 KDV Hariç)
Geçici teminatı 1.950,00 TL
İhale tarih ve saati 07/07/2020 Salı günü saat 14:10

İhaleler, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartnameler, Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için;

-Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

-Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,

-Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

-Tüzel kişiler için, bağlı olunan makamdan alınan faaliyetin devam ettiğine dair belge (İhale yılı içinde düzenlenmiş),

-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Derneklerde karar defteri),

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat (Bankadan getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak),

-Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

Yukarıda istenilen belgeler, Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR