OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Of belediyesine ait 4 adet araç ihale ile satılacaktır

OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049577
Şehir : Trabzon / Of
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY ANADOLU 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet iş makinası, 1 adet otomobil, 1 adet kamyon, 1 adet otobüs
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Of  Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR(ARAÇ VE İŞ MAKİNASI) SATIŞ ŞARTNAMESİ


Madde 1- Of Belediyesi demirbaşına kayıtlı 10.07.2019 tarih ve 45 sayılı encümen kararı ile satışına karar verilen aşağıda cinsi, markası, modeli, miktarı yazılı araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a maddesi uyarınca önce kapalı teklif zarfı alınarak ve bilahare açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

Madde 2- İhalelere, Of Belediyesi Encümenince 16/10/2019 Çarşamba günü saat 10:30’da Of Belediye Encümen salonunda başlanacak ve taşınırların ihalesi sonuçlanıncaya kadar devam edilecektir. İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 10:15’e kadar Of Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Madde 3- Söz konusu araçların cinsi, mevcut durumları, markası, modeli, miktarı ve demirbaş numaraları, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saatleri aşağıda çıkarılmıştır.

SIRA NO Cinsi Marka/
Modeli
Model Yılı Kurum Numarası-Plakası Mevcut Durumu
(Faal-Arızalı)
Muhammen Bedeli (TL)+KDV Geçici Teminat
(TL)
İhale Günü İhale Saati
1 İş Makinası Mst/-- 2010 /OFB.0007 Trafikten Çekme Belgeli 80.000,00+Kdv%8 2.400,00 16.10.2019 10:40
2 Otomobil Renault/Magane 2004 /61 FC 596 Trafikten Çekme Belgeli 25.000,00+Kdv%1 750,00 16.10.2019 10:55
3 Kamyon Bmc/Fatih 1992 /61 ES 839 Trafikten Çekme Belgeli 5.000,00+Kdv%18 150,00 16.10.2019 11:10
4 Otobüs Man/Sl200 1985 /61 FE 993 Trafikten Çekme Belgeli 20.000,00+Kdv%18 600,00 16.10.2019 11:20


MADDE – 4: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

A)GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Nüfus cüzdan sureti,
2-Nüfus kayıt Örneği (İkametgah belgesi),
3-Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
4-Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5-Şartname aldığına dair belge,
6-Of Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
7-Noter tasdikli İmza beyannamesi
8- Araç Görme Belgesi


B) TÜZEL KİŞİLERDEN :
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
2-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
7-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
8- Şartname aldığına dair belge,
9- Of Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden
10-Araç Görme Belgesi
Not: İhale dosyası her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü/İhale Biriminden görülebilir
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR