DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İş makinesi satılacaktır

DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00614732
Şehir : Mardin / Dargeçit
Yayınlandığı Gazeteler

DARGEÇİT HABER 07.06.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemize ait aşağıda Cinsi, Markası , Modeli ve özelikleri yazılı araç satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.06.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dargeçit   Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

1.İŞİN KONUSU :

Belediyemize ait aşağıda Cinsi, Markası , Modeli ve özelikleri yazılı araç 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılacaktır.

2.İHALENİN YERİ VE TARİHİ :

Yapılacağı Yer : Dargeçit Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.

Tarih : 14.06.2017 tarih Çarşamba günü

Saati : 10.00

3. SATIŞ BEDELİ :

S.NO:1
PLAKA:
47 DR 002
CİNSİ : İş Makinesi
MODELİ : 2010
MARKASI : JSBXSM lastik kazıyıcı yükleyici
MÜH. GEÇİCİ BEDELİ : 110.000,00TL.
TEMİNATI: 3.300,00TL.

4.İHALE ŞEKLİ :

2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

5.İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN:

2886 Sayılı Devlet ihale kanunun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz ve yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

Buna Göre;

  1. Onaylı nüfus cüzdanı örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Onaylı İkametgah belgesi,
  3. Noter Tasdikli imza sirküsü,
  4. Geçici teminatı yatırdığına dair Banka dekontu (belge)
  5. Türkiye de tebligat adresini gösterir İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben

yazılmış dilekçe,

f) Telgraf,faks veya postaneden kaynaklanan gecikmeler nedeni ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletnamesi,

h) İhale Dokümanı Dargeçit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir.

I) İhale doküman bedeli 100.00.-TL’dir.

İ) İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı alınması zorunludur.

6. Teklifler en geç 14.06.2017 tarihi ve saat 10.00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmeli,

7.İhaleyi alan toplam ihale bedelini Belediyemize ait T.C.Ziraat Bankası Dargeçit şubesi hesabımıza peşin olarak yatırılacaktır.

8. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR. 02.06.2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR