ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hitachi Ekskavatör satılacaktır

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859942
Şehir : Antalya / Elmalı
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOROS 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hitachi  Marka W 200/5 Tipi 2000 Model Paletli Hidrolik Ekskavatör İş Makinesi satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
ELMALI / ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait olan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu tespit edilen Hitachi Marka W 200/5 Tipi 2000 Model Paletli Hidrolik Ekskavatör İş Makinesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle satılacak olup, buna göre;
Hitachi Marka W 200/5 Tipi 2000 Model Paletli Hidrolik Ekskavatör İş Makinesinin satışına esas teşkil edecek tahmini bedeli 53.000,00 TL ( KDV Dahil), Geçici Teminatı 1.590,00 TL olup ihalesi 26/09/2018 günü saat 10:00’ da; Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Aracın satışı ile ilgili şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve Belediye İlan Tahtasında görülebilir.
İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını ,Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,
ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.05/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR