BAĞ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Greyder Campion, Mitsubishi L200 ve Hidomek iş makinesinin satışı yapılacaktır

BAĞ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bağ Sulama Birliği Şube Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAĞ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Birliğimizin tüzel kişiliğine ait Sarıgöl İlçesi Siteler mah. Alaşehir cad. No:110/A da bulunan taşınır malların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.
20.01.2020 tarihi saat 14:00 de satışa çıkarılacak olan taşınırların bulunduğu mevki, niteliği, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir. İhaleye iştirak edeceklerin;

  • İkametgah Belgesi,
  • Kimlik Belgesi ve Fotokopisi, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi sunmaları,
  • Birliğimize borcu olmadığına dair yazı,
  • Şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu,
  • Geçici teminatı yatırdığına dair makbuzu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler);
  1. Tedavüldeki Türk parası,
    2- Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını İhale Komisyonunda ibraz etmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Birlik şube Binasındaki Tahsildarlık Odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz.
Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınırların dosyasındaki bilgileri ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale dokümanı satış bedeli her bir taşınır için ayrı ayrı 100,00 (Yüz) TL'dir. İhale dokümanı Bağ Sulama Birliği Şube Binası işletme teknisyeni servisinde veya merkez Bağ sulama birliği muhasebe servisinde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İhaleye katılım olmaması sebebi ile 27.01.2020 tarihinde aynı saatte tekrarlanacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Birliğimiz şube ve merkez binalarındaki servislerinde müracaatları duyurulur.

BULUNDUĞU MAHALLE/MEVKİ NİTELİĞİ MODELİ İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNATI
Siteler Mah. Alaşehir Cad. No:110/ A Manisa/Sarıgöl
GREYDER CAMPİON
1983
14:00

44.100,00 TL
(% 1 KDV uygulanacaktır.)


1.323,00 TL
Siteler Mah. Alaşehir Cad. No:110/ A Manisa/Sarıgöl
MİTSUBİSHİ L200
1997
14:30

9.600,00 TL
(% 1 KDV uygulanacaktır.)

288,00 TL
Siteler Mah. Alaşehir Cad. No:110/ A Manisa/Sarıgöl HİDOMEK İŞ
MAKİNASI
2000
15:00
36.900,00 TL
(% 8 KDV uygulanacaktır.)

1.107,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR