ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık kepçe ve otobüs

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00729535
Şehir : Sakarya / Erenler
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 04.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYA YENİHABER 09.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2018 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İ L A N
 • ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 2 adet araç satışı ihalesi, 16/01/2018 Salı günü, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 242 05 34
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

 1. Gerçek Kişiler
  1. İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
  2. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
 2. Tüzel Kişiler
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı


İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini inceleyip, araçların mevcut durumlarını göz önünde bulundurarak tekliflerini bu belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Söz konusu araçların tamamı trafikten çekilmiş olup, tekrar trafiğe sokulması halinde oluşacak masraflar alıcıya aittir. İsteklilerin teklif ettiği bedel üzerinden alınacak olan her türlü vergi, resim, harç, noter masrafı, tescil, plaka, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi v.b. masraflar alıcıya aittir.

Keyfiyet ilan olunur.


SATIŞI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİ


ARACIN CİNSİ
PLAKASI MODEL YILI MARKASI GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)
MUHAMMEN BEDEL İHALE SAATİ
TRAKTÖRE MONTAJLI KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE 54-17-11 1986 STEYR 324,36-TL 10.811,90-TL+ KDV (%8) 14:00
OTOBÜS 54 AP 417 1992 OTOYOL 87,00-TL 2.900,00-TL+ KDV (%18) 14:00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR