ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ayçiçeği çekirdekleri, ayçiçeği samanı ve ayçiçeği işleme makinaları satılacaktır

ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132437
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLARIN İLANI


TAŞINIR SATIŞ LİSTESİ

SIRA
NO
CİNSİ MİKTARI (Kg)
(TAHMİNİ)
BİRİM FİYATI TUTARI (TL)
(TAHMİNİ)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) BULUNDUĞU YER İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1
Bir adet yükleme bandı, bir adet çuvallama silosu, bir adet taş seçme makinesi, bir adet eleme makinesi (3 elekli), iki adet el arabası, bir adet helezon (10 mt), bir adet çuval dikme makinesi, bir adet elektronik terazi, bir adet tezgah üstü terazi, dokuzbinbeşyüz adet baskılı çuval ve diğer tanımı yapılamamış olan depodaki alet ve ekipmanların tamamı.


1 Adet
(Grup Halinde)
35.000,00 TL
35.000,00 TL
7.000,00 TL


Şeker Fab.
Geçicideposu
Pasinler

ERZURUM
26.02.2020
09:00
2 6,5 mm elek altı ayçiçeği çekirdeği 50.000 Kg 2,50 TL 125.000,00 TL 25.000,00 TL 26.02.2020 09:30
3 Ayçiçeği samanı 20.000 Kg 0,30 KR 6.000,00 TL 1.200,00 TL 26.02.2020 10:00
4 7,5 mm elek altı ayçiçeği çekirdeği 50.000 Kg 4,20 TL 210.000,00 TL 42.000,00 TL 26.02.2020 10:30


AÇIKLAMALAR
1-Yukarıda açık adresi bulunan depoda bulunan ayçiçeği çekirdekleri, ayçiçeği samanı ve ayçiçeği işleme makinaları karşılarındaki bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
3-İhale işlem dosyası (şartname ve diğer bilgi ve belgeler ) mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz, Banka Geçici Teminat Mektubu, Türkiye’ de ikamet ettikleri yeri gösterir yasal yerleşim yeri belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği(veya fotokopisi), vekâleten ihaleye girecek kişiler için Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunulduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2020 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ihale saatinde ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5-Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup; ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6-İhale ilanı http: /www.milliemlak.gov.tr, www.erzurum.csb.gov.tr internet adreslerinde ve bir yerel gazete yayınlanacaktır.
7-Satışı yapılacak taşınırların miktarları ve tutarları tahmini olanların; kesin sonuçları tartım sonrasında ortaya çıkacaktır. Tahsilatlar da ortaya çıkacak değerler üzerinden yapılacaktır.
8-Satışlardan doğacak alım satım masrafları ve her türlü vergi, resim harç v.b. yükümlülükler alıcılara ait olacaktır.
9-Ayçiçeği çekirdeklerinin bozuk tanelerinin lazerli renk ayırma makineleri ile ayrıldıktan sonra piyasaya sürülebileceği mevcut Tarım ve Orman İl Müdürlüğü raporu ile belirtilmiş olup bu yükümlülük alıcı tarafından yerine getirilecektir.
10-Mal teslimi yukarıda açık adresi yerden yapılacaktır.
11-İş bu ilanda yer almayan hususlar 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine tabiidir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR