SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2005 model Mercedes marka yol süpürme aracının satış ihalesi yapılacaktır

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINIR İHALE İLANI

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1- Aşağıda cinsi belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınırın Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 26.02.2020 Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca satılacaktır. 1 Adet Yol Süpürme Aracı satışı yapılacaktır. İhale 26.02.2020’ de saat 14.30 ’da yapılacaktır..
Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınır ve taşınmazlar;

SIRA
NO
TAŞINIRIN CİNSİ MODEL


MARKASI
MUHAMMEN BEDEL TL
GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE
SAATİ
1 YOL SÜPÜRME ARACI 2005 MERCEDES-BENZ 146.000,00 4.380,00 14.30

Madde 3- İhaleye çıkacak taşınırın tahmini bedeli ve geçici teminatı yukarıda çıkarılmıştır.
Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

 1. Gerçek kişi ise;
 1. İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı
 2. Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,
 3. Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,
 4. İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,
 5. Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,
 1. Tüzel kişi ise;
 1. Tebligat için adres beyanı,
 2. İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,
 3. Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,
 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,
 5. Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,
 6. Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.
 1. Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR