YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 adet Pantera iş makinesi ihaleyle satılacaktır

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır. 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TAŞINIR LİSTESİ

Plakası/Cinsi/ Markası/Modeli Muhammen Bedel (TL+ KDV) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1996 Model AK-06 / 940810 Plakalı Pantera iş makineleri ve 1995 Model F-16 / BB154940146 Plakalı BİTELLİ marka Finişer 57.000,00 1.710,00 05.08.2020 11:00
1- Yukarıda belirtilen, Yunusemre Belediyesine ait taşınırların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre
Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3- Taşınır satış ihale bedeli peşin ödenecektir.
4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden en fazla 60 dakika önce ye kadar, Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınırların satışı için Şartname bedeli 100 TL dir. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Taşınırların Satış Şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b) Geçici Teminata İlişkin Belge (Taşınırların muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşin alınacaktır.) ( Belediye veznesi 16:30 saatine kadar tahsilat işlemi yapmaktadır.)
c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.
d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)
e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı,
f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge.
5- Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR