ONDOKUZMAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

19 Mayıs Belediye Başkanlığı'na ait taşınır mallar ihale ile satılacaktır

ONDOKUZMAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036541
Şehir : Samsun / 19 Mayıs
Yayınlandığı Gazeteler

19 MAYIS 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 09:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
22.08.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye binası Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
19 MAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemize ait beş adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla satılacaktır.

2.1.55 YE 807 PLAKALI OTOBÜSE AİT BİLGİLER

Sıra
No
MOTOR/ ŞASİ NO Model Marka/Tipi Silindir haçmi /Net ağırlık KDV Dahil Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL Aracın Fiili Durumu İhale tarih ve saati
1 EGM55I0MTR000026
NMB67101013223336
1997 MERCEDES-BENZ
0345
11967/
10465 kg
10.976,00
330,00
Çalışır durumda değil motor arızalı 22.08.2019
Saat:09,30

2.2.55 YC 691 PLAKALI MOTOSİKLET BİLGİLERİ

Sıra
No
MOTOR/ ŞASİ NO Marka
Model
Tipi
Km/ Silindir hacmi/ motor gücü/ rengi/ koltuk sayısı Net ağırlık/Yakıt KDV Dahil Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL Aracın Durumu İhale tarih ve saati
1 157FM1090571912
NLKKM125609013257
KUBA/ 2010/KM125-6 98980/124 cm3/5,8 kw/Mavi/ 2 93 kg
Benzinli
1.400,00 45,00 Çalışır durumda değil 22.08.2019
Saat:09,40

2.3 55 YC 692 PLAKALI MOTOSİKLET BİLGİLERİ

Sıra
No
MOTOR / ŞASİ NO Marka /Model/ Tipi Km / Silindir hacmi /Motor gücü / Rengi / Koltuk sayısı Net ağırlık / Yakıt KDV Dahil
Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat Tutarı (TL Araçın Durumu İhale tarih ve saati
1 157FMI090572079
NLKKM125609013263
KUBA/ 2010 / KM 125-6 196456/124 cm3 /5,8 kw/Mavi/2 93 Kg /Benzin 1.400,00 45,00 Çalışır durumda değil 22.08.2019
Saat:09,50

2.4. HİDROMEK HMK 100B YÜKLEYİCİ KAZICI İŞ MAKİNASI

Sıra
No
Motor/ Makine seri no Marka/Model / Tipi Km/ Rengi/ Koltuk sayısı Net ağırlık /Yakıt KDV Dahil Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL Aracın Durumu İhale tarih ve saati
1 AB 50458 U 894257 /20157 Hidromek/2002/ HMK 100 B 4X4 19184 Saat/ Sarı / 1 8000 Kg/Dizel 35.000,00 1.050,00 Çalışır durumda 22.08.2019
Saat:10,00

2.5. MASTAŞ 110 4x4 BEKO YÜKLEYİCİ KAZICI İŞ MAKİNASI

Sıra
No
Motor/ Şase no Marka Model/ Tipi Km / Rengi / Koltuk sayısı Net ağırlık / Yakıt KDV Dahil Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL Aracın durumu İhale tarih ve saati
1 330991 / 2426- 1492 Mastaş
1997110 4x4 / Beyaz
4714 saat / Sarı / 1 9500 Kg /Dizel 30.000,00 900,00 Çalışır durumda 22.08.2019
Saat:10,10


2-İhale Belediyemizin Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Belediye binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda saat 09.30 da başlayacaktır.

3-İhaleye ilişkin motosikletlere ait şartname 19 Mayıs Belediyesi Destek Hizmetleri Biriminden 50,00.- TL bedel karşılığı görebilir ve satın alabilir.

4-İhaleye ilişkin otobüs ve iş makinalarına ait şartname 19 Mayıs Belediyesi Destek Hizmetleri Biriminden 150,00.- TL bedel karşılığı görebilir ve satın alabilir.

5-İhale konusu araç ihale tarihine kadar ilgili adreste görülebilecektir.

6-İhaleye ilişkin son başvuru 22.08.2019 tarih ve saat 09.30 a kadar olup, başvurular Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarih ve saat’ten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

7-Araçlar 19 Belediyesi adına kayıtlı olup, alıcı kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

8-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İhaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki belgeler aranır.

  1. Şahıs olarak katılanlar için;

a-) Başvuru dilekçesi.
b-)Kanuni ikametgâh belgesi
c-)Nüfuz cüzdan fotokopisi
d-)Her sayfası imza edecekleri idareden alınmış şartname.
e-) Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
f-)İmza sirküsü

  1. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde ;

Yukarıda belirtilen evrakların haricinde;

  1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihale yapıldığı yıl içinde alınmış belge
  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
  4. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin, (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
  1. İsteklilerin adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gereklidir.

9-)Yukarıdaki fiyat KDV dahil fiyattır.

10-)Araçlar belediyemiz hizmet binası yanında görülebilir

11-)Ödemeler peşin yapılacaktır.

12-)İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13-)Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR