İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt (araç) ve iş makineleri satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699490
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 12.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ SÖZ 14.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
3843
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2017 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERDE TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ SATIŞI YAPILACAKTIR

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşıt ve iş makinelerinin satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 3843
2) İşin Konusu: Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş çeşitli özelliklerde Taşıt (Araç) ve İş Makineleri satışı işi.
3) İşin Süresi: 15 iş günü
4) Niteliği, Nev’i/Miktarı: Taşıt (Araç) ve İş Makineleri/ 34 (Otuzdört) Adet
S.NO TAŞIT ADI MARKASI MODEL PLAKA
1 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ WİRTGEN 1997 AK-09
2 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ WİRTGEN 1997 AK-10
3 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ WIRTGEN 1997 AK-13
4 FİNİŞER DYNAPAC 1997 F-19
5 FİNİŞER DYNAPAC 1996 F-21
6 FİNİŞER DYNAPAC 1997 F-22
7 İTFAİYE ARAZÖZ YAVUZ 1985 34 ARK 11
8 KAMYON MERCEDES 1997 34 AC 0337
9 KAMYON ( Açık Kasa ) FORD 1983 34 H 2383
10 KAMYON ( Açık Kasa ) FORD 1983 34 V 3201
11 KAMYON FATİH 1995 34 AIY 30
12 KAMYON ( Kapalı kasa ) IVECO 1992 34 MNL 37
13 KAMYON BMC 1995 34 AIY 24
14 KAMYON (Damperli) FATİH 1997 34 AC 0260
15 KAMYON( Damperli) VOLVO 1994 34 LIT 40
16 KAMYON(Kapalı Kasa) OTOYOL 1992 34 MNL 30
17 KAMYONET DODGE 1996 34 AIZ 43
18 KAMYONET DODGE 1992 34 MNK 78
19 KAMYONET DODGE 1996 34 FYG 85
20 KAMYONET DESOTO 1992 34 MLZ 54
21 KAMYONET ISUZU 2002 34 UT 2108
22 KAMYONET ( Panelvan) RENAULT-KANGOO 2003 34 VN 7490
23 KAMYONET ( Panelvan ) PEUGEOT 2006 34 BB 8664
24 KAMYONET DODGE 1996 34 AIZ 64
25 KAMYONET FARGO 1996 34 FZG 11
26 KAMYONET(Kapalı Kasa) DESOTO 1992 34 MNK 77
27 MİNİBÜS FORD 1996 34 FZG 14
28 MİNİBÜS WOLKSWAGEN 1997 34 AC 0297
29 OTOMOBİL RENAULT 2003 34 FUB 57
30 OTOMOBİL TOFAŞ FİAT 1993 34 RCU 40
31 ÖZEL AMAÇLI (Cenaze Aracı) MERCEDES 2001 34 VY 3262
32 ÖZEL AMAÇLI (İtfaiye) YAVUZ 1985 34 ARK 20
33 ÖZEL AMAÇLI (Kurtarıcı) GENOTO 1995 34 AIY 07
34 TANKER( Su) FATİH 1987 34 EPM 75
5) Muhammen Bedeli: 257.000.-TL + KDV
6) Geçici Teminatı: 7.710.-TL
7) İhale Tarihi ve Saati: 29 Kasım 2017 Saat: 13:00
8) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
9) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
10) İhale şartnamesi:

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL
adresinden temin edebilir, aynı yerde ücretsiz görülebilir. Tel: 0212 449 42 35 Fax: 0212 449 42 90
11) Şartname Bedeli: 200.-TL
12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
d) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
f) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
g) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
13) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
15) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.(Şartname 200.-TL bedelle Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünden satın alınabilir, aynı yerde ücretsiz görülebilir.)

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR