BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Satılık muhtelif özelliklerde araç ve iş makinası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492514
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
13.12.2016 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Karanfilköy garajı Beşiktaş/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

A-Aşağıda nitelikleri belirtilen Ekonomik ömrünü doldurmuş çeşitli özelliklerdeki 24 adet araç ve 3 adet iş makinasının 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda satılacaktır.

MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT MEVKİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ

58.000,00.- TL 1.740,00.- TL Beşiktaş İlçesi, 13.12.2016 – 11:30 Ekonomik ömürlerini doldurmuş Karanfilköy Garajı Salı Çeşitli Özelliklerde 24 adet araç ve

3 adet iş makinasının satılması.

B-Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığın Fen İşleri Müdürlüğünden 250,00-TL karşılığında alınacaktır.

C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

1) Nüfus cüzdanı sureti.

2) Yasal ikametgâh belgesi.

3) Türkiye’de tebligat için adres belgesi.

4) Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge.

5) Noterden onaylı imza sirküleri.

6) Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

7) Tahmin edilen ihale bedelinin %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği ya da 5.Maddedeki teminatlar.

8) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK’dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR’dan borcu olmadığına dair yazı.

9) Gerçek ve tüzel kişilerin T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.

10) Şartname alındısına ilişkin makbuz.

D-(c) Maddesinde belirtilen belgeler hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen salonu’nda hazır bulunulacaktır.

İlan olunur.

BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR