BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Yeniçağa/Hamzabey'de 1615 m³ torf madeni satışa çıkarılmıştır

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050479
Şehir : Bolu / Yeniçağa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü sınırları içerisinde bulunan 1615 m3 torf madeninin satış duyurusu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
( İhale İlanı )


İlimiz, Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü sınırları içerisinde bulunan 1615 m3 torf madeninin satışının yapılmasına dair İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

 1. Söz konusu torf madeninin muhammen bedeli 1 m3 110.000 TL olup, geçici teminatı 5.335,00TL’dir.

 2. İhale 24.09.2019 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

 3. İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 4. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka mektubu,
  b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,
  c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2019 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,
  d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
  e) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir,

 5. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 6. Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

  İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR