KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Kömür satışı yapılacaktır

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Azdavay Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü şantiye sahasında bulunan 65,2 ton kömürün, 15.033,16 TL muhammen bedel üzerinden satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 11:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Valilik Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLİMİZ AZDAVAY İLÇESİNDE KÖMÜR SATIŞI YAPILACAKTIR

1- Azdavay Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü şantiye sahasında bulunan 65,2 ton kömürün, 15.033,16 TL muhammen bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü; satışı yapılacaktır.

2- Muhammen bedeli 15.033,16 TL olup; geçici teminatı 451,00 TL’dir

3- İhale 19.11.2019 Salı günü saat 11.10’da “Valilik binası toplantı salonunda” yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 18.11.2019 tarihi saat 17:30’a kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Komisyon Başkanlığına verilecektir.

6- İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR