CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bakır kablo satış ihalesi

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156364
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 27.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
46,30 ton kullanılabilir bakır kablo 1 (bir) parti halinde kapalı zarf usulüyle satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


1- İşletmemiz Merkez atölyesinde bulunan 46,30 ton kullanılabilir bakır kablo 1 (bir) parti halinde kapalı zarf usulüyle satılacaktır.

2- İhale 09.04.2020 günü saat 15:00’da İşletmemiz İdare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 16.04.2020 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3- İhaleye ait satış listesi ve idari şartname www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır.

4- İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak şartıyla ihaleye katılabilirler.
5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı verilmesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
6- İhale ile ilgili geçici teminat, teklif tutarının % 10’u nispetindedir. Geçici Teminatın Banka Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren 120 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Müşteriler geçici teminatlarını İşletmemizin T.C.HALK BANKASI CEYLANPINAR ŞUBESİ nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına, T.C.ZİRAAT BANKASI CEYLANPINAR ŞUBESİ nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına yatırabilirler.
7- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinilebilir.
8- İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır.
9- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamında yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR