TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

Magnezyum alaşımları için direkt levha döküm sistemi satışı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00765664
Şehir : Kocaeli
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 09.03.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET Magnezyum Alaşımları İçin Direkt Levha Döküm Sistemi satışının yapılmasıdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TÜBİTAK MAM Satın Alma Birimi, İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
Magnezyum Alaşımları İçin Direkt Levha Döküm Sistemi Satışı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜBİTAK MAM)

Magnezyum Alaşımları İçin Direkt Levha Döküm Sistemi Satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine göre Açık Artırma ve Eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Dosya numarası : 2018/05
1-İdarenin
a) Adresi : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 262 677 2053 - 262 6772068
c) Elektronik posta adresi :-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :-
2-İhale konusu işe ait bilgiler
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET Magnezyum Alaşımları İçin Direkt Levha Döküm Sistemi satışının yapılmasıdır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜBİTAK MAM Satın Alma Birimi, İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 22/03/2018 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
4.1. İsteklinin gerçek ve tüzel kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin bulunduğu yıl içinde alınmış ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin,
4.2. Tebligat için adres beyanının,
4.3. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetiminin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerinin,
4.4. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesinin,
4.5. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,
4.6. İhale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun Teklif mektubunun,
4.7. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz veya dekontun,
4.8. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesinin,
4.9. İsteklinin Kamu kurumu veya vakıf olması halinde bu durumu gösterir belge ile imza atmaya yetkili olduğunu gösteren belge veya buna eşdeğer belgenin,
Verilmesi zorunludur.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: TÜBİTAK MAM Satın Alma Birimi
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK MAM Satın Alma Birimi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İşin Tahmin Edilen Bedeli : 3.700.000,00 TL + KDV
9- Geçici teminat tutarı :111.000,00 TL (Y.YüzonbirbinTürklirası)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR