KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Döner tip ekmek fırını satılacaktır

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132576
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kulu Belediyesi’ ne ait Ekmek Fabrikası İktisadi İşletmesinde bulunan  1 adet 190 cm* 220 cm* 230 cm boyutlarında Enkomak marka döner tip ekmek fırını satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DÖNER TİP EKMEK FIRINI SATILACAKTIR

 1. Kulu Belediyesi’ ne ait Ekmek Fabrikası İktisadi İşletmesinde bulunan 1 adet 190 cm* 220 cm* 230 cm boyutlarında Enkomak marka döner tip ekmek fırını satılacaktır.
 2. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık odasında yapılacaktır.
 3. Satışla İlgili Bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SIRA NO. SATIŞ KONUSU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Halk Ekmek Fabrikası İktisadi İşletmesi’ nde bulunan Döner Tip Ekmek Fırını 6.250,00 TL 187,50 TL 27.02.2020 14.00
 1. İhale Dokümanı Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görülebilir veya 20,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için isteklilerin ihale saatine kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Şartname bedeli makbuzu
 • Geçici Teminat
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi
 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.
 1. İstekliler satışa konu olan makine ekipman ve malzemenin tamamı için teklif vereceklerdir.
 2. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir

İlanen duyurulur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR