BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karışık ambalaj atıkların satış ihalesi

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karışık ( Kağıt- Karton, Plastik ve Naylon ) Ambalaj Atıklarının Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 34820 Beykoz/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARIŞIK (KAĞIT – KARTON , PLASTİK VE NAYLON ) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİ

İHALE İLAN METNİ

Madde 1- İdarenin Bilgileri
İdarenin Adı : Beykoz Belediye Başkanlığı-Temizlik İşleri Müdürlüğü
Adres : Rüzgarlıbahçe Mah. Seyfi Baba Sok. No:75 Beykoz/İSTANBUL
Telefon Numarası : 444 666 1
Faks: 0216 331 33 02
E-Mail : ihale@beykoz.bel.tr

Madde 2- İhaleye İlişkin Bilgileri
İşin Adı: Karışık ( Kağıt- Karton, Plastik ve Naylon ) Ambalaj Atıklarının Satışı
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü
İhalenin Yapılacağı Yer: Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 34820 Beykoz/İstanbul
Karışık (Kağıt – Karton, Plastik ve Naylon ) Ambalaj Atıkları Satış İşi
İhale Tarihi: 23.01.2020
İhale Saati: 09.30


Madde 3- Tüm İhalelere ait:
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
Tekliflerin sunulacağı yer: Beykoz Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü
Son Teklif Verme Tarihi: 22.01.2020
Son Teklif Verme Saati: 17:00

Madde 4- İhale Edilecek İşlere ait Bilgiler
Karışık ( Kağıt - Karton, Plastik ve Naylon ) Ambalaj Atıkları Satış 500.000 Kg.
Karışık ( Kağıt - Karton, Plastik ve Naylon ) Ambalaj Atıkları Satış birim bedeli ortalama 0,19TL x 500.000 Kg =95.000,00 TL’dir.
İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.
Madde 5- İhaleye Katılabilmek için Gerekli Olan Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli:
5.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler:
a) Gerçek Kişilerden:
a1) Teklif Mektubu,
a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,
a3) İmza beyannamesi,
a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,
a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
a6) İkametgâh Belgesi
a7) Nüfus cüzdanı fotokopisi
a8) İhale dokümanı aldığına dair makbuz,
a9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak,
b) Tüzel Kişiler İçin:
b1) Teklif Mektubu
b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,
b3) İmza sirküleri,
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,
b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
b6) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,
b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu huşuları gösterir belgeler,
b8) İhale dokümanı aldığına dair makbuz,
b9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR